Miljömärkt el

Indikatorn visar andel upphandlad miljömärkt el som uppfyller miljöstyrningsrådets föreskrifter nivå 2-3. Indikatorn mäts genom antal kWh köpt el som uppfyller kravet delat med totalt antal köpta kWh el.

Andel miljömärkt el i stadens egna verksamheter
Datakälla: Miljöförvaltningen/Energicentrum

Kommentar

Samtliga förvaltningar och bolag köper miljömärkt el. Stockholm Vatten och trafikkontoret handlar ursprungsmärkt vattenkraft vilket kan jämställas med Miljöstyrningsrådets kriterier.
Kompletterande indikator TEMA.8.1.4
Senast uppdaterad: 2016-03-23
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden