Miljömärkt el

Indikatorn visar andel upphandlad miljömärkt el som uppfyller miljöstyrningsrådets föreskrifter nivå 2-3. Indikatorn mäts genom antal kWh köpt el som uppfyller kravet delat med totalt antal köpta kWh el.
Andel miljömärkt el i stadens egna verksamheter
Datakälla: Miljöförvaltningen/Energicentrum

Kommentar

Samtliga förvaltningar och bolag köper miljömärkt el.
Indikator TEMA.8.1.4
Senast uppdaterad: 2020-05-11
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden