Miljömärkt el

Indikatorn visar andel upphandlad miljömärkt el som uppfyller miljöstyrningsrådets föreskrifter nivå 2-3. Indikatorn mäts genom antal kWh köpt el som uppfyller kravet delat med totalt antal köpta kWh el.
Andel miljömärkt el i stadens egna verksamheter
Datum Värde (%)
2001 35
2002 39
2007 70
2009 75,5
2011 80
2012 100
2013 100
2014 100
2015 100
Datakälla: Miljöförvaltningen/Energicentrum

Kommentar

Samtliga förvaltningar och bolag köper miljömärkt el. Stockholm Vatten och trafikkontoret handlar ursprungsmärkt vattenkraft vilket kan jämställas med Miljöstyrningsrådets kriterier.
Indikator TEMA.8.1.4
Senast uppdaterad: 2018-03-21
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden