Köpt energi totalt (graddagskorrigerad)

Indikatorn visar den totala mängden inköpt energi för de kommunala verksamheterna. Här ingår både förvaltningar och kommunägda bolag. Elanvändningen omfattar även process-el, exempelvis för gatubelysning och vattenrening. Energi för uppvärmning är graddagskorrigerad.
Köpt energi till Stockholms stads kommunala verksamheter. Energi för uppvärmning är graddagskorrigerad.
Mätområde Datum Värde (GWh)
Totalt 2010 2210
Totalt 2011 2159
Totalt 2012 2082
Totalt 2013 2043
Totalt 2014 1981
Totalt 2015 1899
Totalt 2016 1942
Totalt 2017 1950
Uppvärmning och varmvatten 2010 1562
Uppvärmning och varmvatten 2011 1504
Uppvärmning och varmvatten 2012 1407
Uppvärmning och varmvatten 2013 1363
Uppvärmning och varmvatten 2014 1299
Uppvärmning och varmvatten 2015 1266
Uppvärmning och varmvatten 2016 1299
Uppvärmning och varmvatten 2017 1281
Fjärrkyla 2010 9
Fjärrkyla 2011 9
Fjärrkyla 2012 9
Fjärrkyla 2013 10
Fjärrkyla 2014 11
Fjärrkyla 2015 10
Fjärrkyla 2016 10
Fjärrkyla 2017 8
El 2010 639
El 2011 646
El 2012 666
El 2013 669
El 2014 671
El 2015 622
El 2016 633
El 2017 650
Datakälla: Stockholms stads energicentrum, miljöförvaltningen

Kommentar

Under den tidigare miljöprogramsperioden 2012-2015 minskade energianvändningen med 11 procent (graddagskorrigerat). Minskningen beror dels på energieffektiviseringar och dels på utförsäljning av stadens fastigheter. Stadens nya mål innebär att energianvändningen ska minska med 10 procent från 2015 till 2019.

2015 gjordes vissa mindre förändringar av beräkningsunderlaget med anledning av det nya miljöprogrammet. Från detta år ingår inte elenergi som säljs vidare medan S:t Eriks Markutveckling har tillkommit. Med det tidigare beräkningsunderlaget uppgick mängden köpt energi till 1925 Gwh, med det nya underlaget var mängden 1899 GWh 2015. (Skillnad 1,3 procent).

2017 tillkom ca 200 000 kvadratmeter jämfört med basåret 2015.

Indikator TEMA.8.1.1
Senast uppdaterad: 2018-03-21
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt