Köpt energi totalt (graddagskorrigerad)

Indikatorn visar den totala mängden inköpt energi för de kommunala verksamheterna. Här ingår både förvaltningar och kommunägda bolag. Elanvändningen omfattar även process-el, exempelvis för gatubelysning och vattenrening. Energi för uppvärmning är graddagskorrigerad.

Köpt energi till Stockholms stads kommunala verksamheter. Energi för uppvärmning är graddagskorrigerad.
Mätområde Datum Värde
Totalt 2010 2210
Totalt 2011 2159
Totalt 2012 2082
Totalt 2013 2043
Totalt 2014 1981
Totalt 2015 1924
Totalt 2015 1899
Totalt 2016 1942
Uppvärmning och varmvatten 2010 1562
Uppvärmning och varmvatten 2011 1504
Uppvärmning och varmvatten 2012 1407
Uppvärmning och varmvatten 2013 1363
Uppvärmning och varmvatten 2014 1299
Uppvärmning och varmvatten 2015 1246
Uppvärmning och varmvatten 2015 1266
Uppvärmning och varmvatten 2016 1299
Fjärrkyla 2010 9,290
Fjärrkyla 2011 8,924
Fjärrkyla 2012 8,874
Fjärrkyla 2013 10,45
Fjärrkyla 2014 10,77
Fjärrkyla 2015 10,29
Fjärrkyla 2015 10,30
Fjärrkyla 2016 9,900
El 2010 638,5
El 2011 646,1
El 2012 666,1
El 2013 669,4
El 2014 671,4
El 2015 667,7
El 2015 622,2
El 2016 632,9
Datakälla: Stockholms stads energicentrum, miljöförvaltningen

Kommentar

Under den tidigare miljöprogramsperioden 2012-2015 minskade energianvändningen med 11 procent (graddagskorrigerat). Minskningen beror dels på energieffektiviseringar och dels på utförsäljning av stadens fastigheter. Stadens nya mål innebär att energianvändningen ska minska med 10 procent från 2015 till 2019. Under 2016 ökade dock energianvändningen.

För 2015 finns två olika värden. Det beror på förändringar som gjordes med anledning av miljöprogrammet 2016-2019 där 2015 blev ett nytt basår. Den elenergi som säljs vidare ingår numera inte. S:t Eriks Markutveckling ingår i uppföljningen. Större delen av den el som används hos SGA fastigheter ingår inte då hyresgästen står för el-abonnemanget.
Indikator TEMA.8.1.1
Senast uppdaterad: 2017-09-08
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt