Bytt till lågenergilampor för att spara energi

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholm stad som har bytt till lågenergilampor för att spara energi i bostaden.

Andel invånare som har bytt till lågenergilampor för att spara energi i bostaden.
Färgruta Hela Stockholm

Kommentar

Hälften av stockholmarna uppgav 2007 att de bytt till lågenergilampor. Det är en ökning med 16 procentenheter sedan mätningen 2004.

Svarsalternativet har utgått ur senare års medborgarenkäter.
Indikator TEMA.8.3.4
Senast uppdaterad: 2017-06-07