Hushåll med miljömärkt el

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholm stad som uppger att man har miljömärkt el.
Andel hushåll i Stockholm som har valt miljömärkt el.

Kommentar

Andelen stockholmare som väljer miljömärkt el fortsätter att öka. I årets undersökning uppger närmare var tredje invånare att de har beställt miljömärkt el, vilket är en fortsatt stadig ökning sedan föregående års undersökning. Många vet dock fortfarande inte om de har gjort det, denna andel uppgick till 38 procent.
Indikator TEMA.8.3.2
Senast uppdaterad: 2018-03-21
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen