Inga energisparåtgärder i bostaden

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholm stad som inte har gjort något för att spara energi i bostaden.
Andel invånare som inte gjort något särskilt för att spara energi i bostaden.
Indikator TEMA.8.3.8
Senast uppdaterad: 2017-06-07