Sänkt innetemperaturen

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholm stad som har sänkt innetemperaturen för att spara energi i bostaden.

Andel invånare som har sänkt innetemperaturen för att spara energi i bostaden.
Färgruta Hela Stockholm
Indikator TEMA.8.3.6
Senast uppdaterad: 2017-06-07