Släcker lyset för att spara energi

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholm stad som är noga med att släcka lyset för att spara energi i bostaden.
Andel invånare som är noga med att släcka lyset för att spara energi i bostaden.

Kommentar

Drygt sju av tio stockholmare är noga med att släcka lyset.
Indikator TEMA.8.3.3
Senast uppdaterad: 2017-06-07