Stängt av TV mm istället för stand by

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholm stad som har stängt av TV mm istället för stand by för att spara energi i bostaden.
Andel invånare som har stängt av TV mm istället för stand by för att spara energi i bostaden.

Kommentar

42 procent av stockholmarna uppger att de stänger av teven istället för att ha den på stand by.
Indikator TEMA.8.3.5
Senast uppdaterad: 2017-06-07