Företag med miljöledningssystem

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att effektivisera och rationalisera företagets eller organisationens miljöarbete. Syftet med ett miljöledningssystem är att minska miljöpåverkan från organisationen.

Miljöledningssystem kan certifieras enligt standarden ISO 14001 och EMAS eller diplomeras enligt Svensk Miljöbas (tidigare Stockholms stads miljödiplom).

Antal arbetsställen med certifierat miljöledningssystem.
Datakälla: www.certifiering.nu

Kommentar

Allt fler företag i Stockholm arbetar strukturerat med miljöfrågor. ISO 14001 är den vanligaste certifieringen.

Data hämtas från certifiering.nu som sammanställer data från flera certifieringsorgan.

Indikator TEMA.11.1.1
Senast uppdaterad: 2019-01-11