Miljöcertifierade skolor och förskolor

Förskolebarn
Foto: Fredrik PerssonIndikatorn visar antalet skolor och förskolor som arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt en certifierad modell som Grön flagg eller Skola för hållbar utveckling.
Antal skolor och förskolor med certifierat miljöledningssystem.
Datakälla: Håll Sverige Rent, Skolverket

Kommentar

Antalet certifierade verksamheter har minskat de senaste åren. 88 av stadens skolor och förskolor är certifierade enligt Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling. Detta motsvarar 7 procent av stadens skolor och förskolor.
Indikator TEMA.11.1.2
Senast uppdaterad: 2020-03-04
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
  • Miljöförvaltningen