Miljöcertifierade skolor och förskolor

Indikatorn visar antalet skolor och förskolor som arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt en certifierad modell som Grön flagg eller Skola för hållbar utveckling. Följ länkarna nedtill för att läsa mer om dessa.
Antal skolor och förskolor med certifierat miljöledningssystem.
Datakälla: Håll Sverige Rent, Skolverket

Kommentar

154 av stadens skolor och förskolor är certifierade enligt Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling. Detta motsvarar 12 procent av stadens skolor och förskolor.
Indikator TEMA.11.1.2
Senast uppdaterad: 2019-05-03
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
  • Miljöförvaltningen