Miljöcertifierade skolor och förskolor

Indikatorn visar antalet skolor och förskolor som arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt en certifierad modell som Grön flagg eller Skola för hållbar utveckling. Följ länkarna nedtill för att läsa mer om dessa.
Antal skolor och förskolor med certifierat miljöledningssystem.
Miljöcertifikat Senaste värdet (stycken) Datum
Totalt  171 2017
Grön flagg  167 2017
Skola för hållbar utveckling  4 2017
Datakälla: Håll Sverige Rent, Skolverket

Kommentar

171 av stadens skolor och förskolor är certifierade enligt Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling. Detta motsvarar 14 procent av stadens skolor och förskolor.
Indikator TEMA.11.1.2
Senast uppdaterad: 2019-01-11
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
  • Miljöförvaltningen