Miljösektorns omfattning

Miljösektorn växer i Stockholm. Antalet arbetsställen, omsättningen och exporten har alla ökat betydligt sedan 2003.
Miljösektorn omfattar företag som mäter, förebygger, begränsar, minimerar eller återställer miljöförstöring. Företag som arbetar med problem relaterade till avfall, buller och ekosystem innefattas också, liksom renare teknologier och tjänster som minskar miljörisker eller minimerar utsläpp och resursanvändning. Data hämtas från SCB:s miljöräkenskaper.

Indikatorer

Tema TEMA.11.2
Senast uppdaterad: 2018-03-15