Antal arbetsställen inom miljösektorn

SCB har sedan 2000 arbetat med att bygga upp en databas över miljöföretag. Ett företag kan bestå av ett eller flera arbetsställen. I databasen klassificeras varje arbetsställe dels efter dess miljöområde men även utifrån hur stor andel av verksamheten som kan betraktas som miljörelaterad.
Antal arbetsställen inom miljösektorn i Stockholms län.
Datakälla: SCB, miljöräkenskaper

Kommentar

Antalet arbetsställen inom miljösektorn i Stockholms län har ökat med 31 procent sedan 2003. Ökningen 2012 kan delvis bero på ändrad definition av vad som är ett aktivt arbetsställe.
Indikator TEMA.11.2.1
Senast uppdaterad: 2018-02-01