Export inom miljösektorn

Miljösektorn omfattar företag som mäter, förebygger, begränsar, minimerar eller återställer miljöförstöring. Företag som arbetar med problem relaterade till avfall, buller och ekosystem innefattas också, liksom renare teknologier och tjänster som minskar miljörisker eller minimerar utsläpp och resursanvändning.
Export inom miljösektorn i Stockholms län.
Datakälla: SCB, miljöräkenskaper

Kommentar

Exporten inom miljösektorn i Stockholms län har ökat sedan 2003.
Indikator TEMA.11.2.3
Senast uppdaterad: 2018-02-01