Omsättning inom miljösektorn

Miljösektorn omfattar företag som mäter, förebygger, begränsar, minimerar eller återställer miljöförstöring. Företag som arbetar med problem relaterade till avfall, buller och ekosystem innefattas också, liksom renare teknologier och tjänster som minskar miljörisker eller minimerar utsläpp och resursanvändning.
Omsättning inom miljösektorn i Stockholms län.
Datakälla: SCB, miljöräkenskaper

Kommentar

Omsättningen inom miljösektorn i Stockholms län har ökat med nästan 60 procent sedan 2003.
Indikator TEMA.11.2.2
Senast uppdaterad: 2018-02-01