Sysselsatta inom miljösektorn

Miljösektorn omfattar företag som mäter, förebygger, begränsar, minimerar eller återställer miljöförstöring. Företag som arbetar med problem relaterade till avfall, buller och ekosystem innefattas också, liksom renare teknologier och tjänster som minskar miljörisker eller minimerar utsläpp och resursanvändning.
Antal sysselsatta inom miljösektorn i Stockholms län.
Datakälla: SCB Miljöräkenskaper

Kommentar

Antalet personer som arbetar inom miljösektorn i Stockholms län har ökat med 21 procent sedan 2003. Ungefär 1 procent av stockholmarna arbetar inom miljösektorn.
Indikator TEMA.11.2.4
Senast uppdaterad: 2018-02-01