Oro för strålning från kraftledningar och mobilmaster

Exportera till excel

Andel invånare som oftast eller alltid oroar sig för strålning från kraftledningar och mobilmaster.

Diagram som visar indikatorns utveckling
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2007
Senaste värdet:5,0 % (2010)
Utgångsvärde:7,0 % (2007)
Datakälla:Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

5 % av stockholmarna uppger att de ofta eller alltid oroar sig för strålning från kraftledningar eller mobilmaster. Kvinnor oroar sig mer än män och det finns en tendens att barnfamiljer oroar sig mer än hushåll utan barn.

Senast uppdaterad: 29 juni 2011

Kontakt: Miljöförvaltningen

Relaterade sidor

Fakta om miljön

Hälsobesvär

Kontakt gällande Miljöbarometern