Högsommardagar

Högsommardagar är dygn då maximitemperaturen är minst 25,0°C. Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen i Observatorielunden i centrala Stockholm.

Antal högsommardagar vid Observatorielunden
Datum Värde
2002 49
2003 30
2004 10
2005 16
2006 44
2007 18
2008 24
2009 19
2010 28
2011 28
2012 3
2013 21
2014 33
2015 9
2016 22
Datakälla: SMHI

Kommentar

Tidsserien visar att variationerna är mycket stora från år till år. 2014 var ett rekordvarmt år i Stockholm sett till årsmedeltemperaturen (8,8°C), och antalet högsommardagar var också stort. 2015 var sett till årsmedeltemperatur nästan lika varmt, 8,7°C, men antalet högsommardagar var relativt få beroende på en kall sommar. Däremot var vinterhalvåret betydligt varmare än normalt.

Åren 2002 och 2006 hade flest högsommardagar, båda dessa år var också årsmedeltemperaturen betydligt över den normala (referensperioden 1961-1990), dock inte lika hög som 2014. Under 2016 hade Stockholm 22 högsommardagar.
Indikator TEMA.1.2.3
Senast uppdaterad: 2017-04-03

Länkar

Mer information