Högsommardagar

Högsommardagar är dygn då maximitemperaturen är minst 25,0°C. Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen i Observatorielunden i centrala Stockholm. För denna indikator avses temperaturdygnet, som sträcker sig mellan klockan 19-19 svensk tid enligt SMHIs nuvarande definition. Data finns tillgängliga på SMHIs hemsida med startår 1941.

Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 16 högsommardagar per år.

Antal högsommardagar vid Observatorielunden
Mätområde Datum Värde (dagar)
Årsvärden 1941 22
Årsvärden 1942 4
Årsvärden 1943 7
Årsvärden 1944 18
Årsvärden 1945 11
Årsvärden 1946 7
Årsvärden 1947 25
Årsvärden 1948 7
Årsvärden 1949 6
Årsvärden 1950 3
Årsvärden 1951 1
Årsvärden 1952 5
Årsvärden 1953 13
Årsvärden 1954 2
Årsvärden 1955 40
Årsvärden 1956 2
Årsvärden 1957 4
Årsvärden 1958 5
Årsvärden 1959 31
Årsvärden 1960 5
Årsvärden 1961 6
Årsvärden 1962 0
Årsvärden 1963 16
Årsvärden 1964 9
Årsvärden 1965 3
Årsvärden 1966 24
Årsvärden 1967 14
Årsvärden 1968 27
Årsvärden 1969 41
Årsvärden 1970 17
Årsvärden 1971 14
Årsvärden 1972 24
Årsvärden 1973 29
Årsvärden 1974 1
Årsvärden 1975 35
Årsvärden 1976 24
Årsvärden 1977 7
Årsvärden 1978 18
Årsvärden 1979 14
Årsvärden 1980 17
Årsvärden 1981 17
Årsvärden 1982 27
Årsvärden 1983 26
Årsvärden 1984 8
Årsvärden 1985 12
Årsvärden 1986 12
Årsvärden 1987 4
Årsvärden 1988 10
Årsvärden 1989 24
Årsvärden 1990 11
Årsvärden 1991 16
Årsvärden 1992 25
Årsvärden 1993 10
Årsvärden 1994 32
Årsvärden 1995 28
Årsvärden 1996 19
Årsvärden 1997 43
Årsvärden 1998 2
Årsvärden 1999 31
Årsvärden 2000 7
Årsvärden 2001 19
Årsvärden 2002 49
Årsvärden 2003 30
Årsvärden 2004 10
Årsvärden 2005 16
Årsvärden 2006 44
Årsvärden 2007 18
Årsvärden 2008 24
Årsvärden 2009 19
Årsvärden 2010 28
Årsvärden 2011 29
Årsvärden 2012 7
Årsvärden 2013 21
Årsvärden 2014 33
Årsvärden 2015 10
Årsvärden 2016 22
Årsvärden 2017 9
Årsvärden 2018 56
Årsvärden 2019 29
Linjär trend 1941 9
Linjär trend 2019 26
Datakälla: SMHI

Kommentar

Diagrammet visar antalet högsommardagar per år sedan 1941 för mätstationen Observatorielunden. Tidsserien visar att variationerna kan vara mycket stora från år till år. Antalet högsommardagar har gradvis ökat till följd av ett varmare klimat. För referensperioden 1961–1990 inträffade i genomsnitt 16 högsommardagar per år, jämfört med 24 högsommardagar under perioden 1991–2019. Detta motsvarar en ökning med 45%. År 2018 uppmättes flest högsommardagar hittills sedan 1941, 56 st. År 1962 uppmättes inga högsommardagar alls.

2018 var tillsammans med 2014 det hittills varmaste året som uppmätts i Stockholm. Stora delar av sommaren 2018 var extremt varm i Stockholm, där särskilt medeltemperaturen i juli var rekordvarm (22,5°C). Detta är enligt SMHI även den högsta månadsmedeltemperatur som noterats i Sverige. Detta år hade Stockholm hela 18 dagar med en temperatur på minst 30°C, vilket också är nytt rekord.

Den högsta temperatur som uppmätts i Stockholm sedan 1901 är 35,4°C, vilket registrerades den 8 augusti 1975.

Indikator TEMA.1.2.3
Senast uppdaterad: 2020-05-19

Dokument

Nya klimatindikatorer för temperatur i Stockholm

Miljöförvaltningen har analyserat temperaturdata för Stockholm, som presenteras i form av nya indikatorer för maxtemperatur, värmeböljor, tropiska dygn, växtsäsong m.m. Läs rapporten här.

Länkar

Mer information