Korrigerad årsmedeltemperatur

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätstationen har varit i drift sedan 1756. På grund av den s.k. "värmeöeffekten" då den centrala staden vuxit har medeltemperaturen stigit mer än för omgivande områden i länet. Forskare vid Stockholms universitet har därför korrigerat Stockholms temperaturserie främst med hänsyn till att staden blivit varmare sedan 1870-talet.

De nyare uppmätta värdena har justerats nedåt för att motsvara gångna tiders mer lantliga miljö. Korrigeringar har också gjorts för äldre mätinstruments placering och noggrannhet. Läs mer om hur denna s.k. homogenisering av temperaturdata har gjorts på webbplatsen för Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet, se länk till höger.

Data har hämtats från Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet, där Anders Moberg har sammanställt datasetet. Indikatorn redovisar årsmedelvärden samt glidande 10-års- och 30-årsmedelvärden. I diagramvyn nedan kan man klicka i rutan "Välj medelvärdestyp"i diagrammet för att visa de olika tidsserierna.

Korrigerad årsmedeltemperatur vid Observatorielunden
Mätområde Datum Värde (°C)
Stockholm 30-årsmedel 1850 5,5
Stockholm 30-årsmedel 1851 5,5
Stockholm 30-årsmedel 1852 5,5
Stockholm 30-årsmedel 1853 5,5
Stockholm 30-årsmedel 1854 5,4
Stockholm 30-årsmedel 1855 5,4
Stockholm 30-årsmedel 1856 5,3
Stockholm 30-årsmedel 1857 5,3
Stockholm 30-årsmedel 1858 5,4
Stockholm 30-årsmedel 1859 5,5
Stockholm 30-årsmedel 1860 5,5
Stockholm 30-årsmedel 1861 5,5
Stockholm 30-årsmedel 1862 5,5
Stockholm 30-årsmedel 1863 5,5
Stockholm 30-årsmedel 1864 5,4
Stockholm 30-årsmedel 1865 5,4
Stockholm 30-årsmedel 1866 5,5
Stockholm 30-årsmedel 1867 5,4
Stockholm 30-årsmedel 1868 5,5
Stockholm 30-årsmedel 1869 5,5
Stockholm 30-årsmedel 1870 5,5
Stockholm 30-årsmedel 1871 5,4
Stockholm 30-årsmedel 1872 5,5
Stockholm 30-årsmedel 1873 5,5
Stockholm 30-årsmedel 1874 5,6
Stockholm 30-årsmedel 1875 5,5
Stockholm 30-årsmedel 1876 5,5
Stockholm 30-årsmedel 1877 5,4
Stockholm 30-årsmedel 1878 5,5
Stockholm 30-årsmedel 1879 5,4
Stockholm 30-årsmedel 1880 5,4
Stockholm 30-årsmedel 1881 5,4
Stockholm 30-årsmedel 1882 5,4
Stockholm 30-årsmedel 1883 5,4
Stockholm 30-årsmedel 1884 5,4
Stockholm 30-årsmedel 1885 5,4
Stockholm 30-årsmedel 1886 5,4
Stockholm 30-årsmedel 1887 5,4
Stockholm 30-årsmedel 1888 5,3
Stockholm 30-årsmedel 1889 5,2
Stockholm 30-årsmedel 1890 5,3
Stockholm 30-årsmedel 1891 5,3
Stockholm 30-årsmedel 1892 5,3
Stockholm 30-årsmedel 1893 5,2
Stockholm 30-årsmedel 1894 5,3
Stockholm 30-årsmedel 1895 5,3
Stockholm 30-årsmedel 1896 5,3
Stockholm 30-årsmedel 1897 5,4
Stockholm 30-årsmedel 1898 5,4
Stockholm 30-årsmedel 1899 5,4
Stockholm 30-årsmedel 1900 5,4
Stockholm 30-årsmedel 1901 5,5
Stockholm 30-årsmedel 1902 5,4
Stockholm 30-årsmedel 1903 5,4
Stockholm 30-årsmedel 1904 5,3
Stockholm 30-årsmedel 1905 5,4
Stockholm 30-årsmedel 1906 5,5
Stockholm 30-årsmedel 1907 5,5
Stockholm 30-årsmedel 1908 5,5
Stockholm 30-årsmedel 1909 5,5
Stockholm 30-årsmedel 1910 5,5
Stockholm 30-årsmedel 1911 5,6
Stockholm 30-årsmedel 1912 5,6
Stockholm 30-årsmedel 1913 5,6
Stockholm 30-årsmedel 1914 5,7
Stockholm 30-årsmedel 1915 5,7
Stockholm 30-årsmedel 1916 5,6
Stockholm 30-årsmedel 1917 5,6
Stockholm 30-årsmedel 1918 5,7
Stockholm 30-årsmedel 1919 5,7
Stockholm 30-årsmedel 1920 5,7
Stockholm 30-årsmedel 1921 5,7
Stockholm 30-årsmedel 1922 5,7
Stockholm 30-årsmedel 1923 5,7
Stockholm 30-årsmedel 1924 5,7
Stockholm 30-årsmedel 1925 5,7
Stockholm 30-årsmedel 1926 5,7
Stockholm 30-årsmedel 1927 5,7
Stockholm 30-årsmedel 1928 5,6
Stockholm 30-årsmedel 1929 5,6
Stockholm 30-årsmedel 1930 5,7
Stockholm 30-årsmedel 1931 5,7
Stockholm 30-årsmedel 1932 5,7
Stockholm 30-årsmedel 1933 5,7
Stockholm 30-årsmedel 1934 5,8
Stockholm 30-årsmedel 1935 5,8
Stockholm 30-årsmedel 1936 5,9
Stockholm 30-årsmedel 1937 5,9
Stockholm 30-årsmedel 1938 6,0
Stockholm 30-årsmedel 1939 6,0
Stockholm 30-årsmedel 1940 6,0
Stockholm 30-årsmedel 1941 5,9
Stockholm 30-årsmedel 1942 5,8
Stockholm 30-årsmedel 1943 5,9
Stockholm 30-årsmedel 1944 5,8
Stockholm 30-årsmedel 1945 5,9
Stockholm 30-årsmedel 1946 5,9
Stockholm 30-årsmedel 1947 6,0
Stockholm 30-årsmedel 1948 6,0
Stockholm 30-årsmedel 1949 6,1
Stockholm 30-årsmedel 1950 6,1
Stockholm 30-årsmedel 1951 6,1
Stockholm 30-årsmedel 1952 6,1
Stockholm 30-årsmedel 1953 6,2
Stockholm 30-årsmedel 1954 6,2
Stockholm 30-årsmedel 1955 6,1
Stockholm 30-årsmedel 1956 6,1
Stockholm 30-årsmedel 1957 6,1
Stockholm 30-årsmedel 1958 6,1
Stockholm 30-årsmedel 1959 6,2
Stockholm 30-årsmedel 1960 6,1
Stockholm 30-årsmedel 1961 6,2
Stockholm 30-årsmedel 1962 6,2
Stockholm 30-årsmedel 1963 6,1
Stockholm 30-årsmedel 1964 6,1
Stockholm 30-årsmedel 1965 6,0
Stockholm 30-årsmedel 1966 6,0
Stockholm 30-årsmedel 1967 5,9
Stockholm 30-årsmedel 1968 5,9
Stockholm 30-årsmedel 1969 5,8
Stockholm 30-årsmedel 1970 5,9
Stockholm 30-årsmedel 1971 5,9
Stockholm 30-årsmedel 1972 6,0
Stockholm 30-årsmedel 1973 6,0
Stockholm 30-årsmedel 1974 6,0
Stockholm 30-årsmedel 1975 6,0
Stockholm 30-årsmedel 1976 6,0
Stockholm 30-årsmedel 1977 6,0
Stockholm 30-årsmedel 1978 6,0
Stockholm 30-årsmedel 1979 5,9
Stockholm 30-årsmedel 1980 5,9
Stockholm 30-årsmedel 1981 5,8
Stockholm 30-årsmedel 1982 5,9
Stockholm 30-årsmedel 1983 5,8
Stockholm 30-årsmedel 1984 5,9
Stockholm 30-årsmedel 1985 5,8
Stockholm 30-årsmedel 1986 5,9
Stockholm 30-årsmedel 1987 5,8
Stockholm 30-årsmedel 1988 5,8
Stockholm 30-årsmedel 1989 5,9
Stockholm 30-årsmedel 1990 5,9
Stockholm 30-årsmedel 1991 5,9
Stockholm 30-årsmedel 1992 6,0
Stockholm 30-årsmedel 1993 6,0
Stockholm 30-årsmedel 1994 6,0
Stockholm 30-årsmedel 1995 6,1
Stockholm 30-årsmedel 1996 6,1
Stockholm 30-årsmedel 1997 6,1
Stockholm 30-årsmedel 1998 6,1
Stockholm 30-årsmedel 1999 6,2
Stockholm 30-årsmedel 2000 6,3
Stockholm 30-årsmedel 2001 6,3
Stockholm 30-årsmedel 2002 6,3
Stockholm 30-årsmedel 2003 6,3
Stockholm 30-årsmedel 2004 6,3
Stockholm 30-årsmedel 2005 6,3
Stockholm 30-årsmedel 2006 6,4
Stockholm 30-årsmedel 2007 6,5
Stockholm 30-årsmedel 2008 6,6
Stockholm 30-årsmedel 2009 6,6
Stockholm 30-årsmedel 2010 6,6
Stockholm 30-årsmedel 2011 6,7
Stockholm 30-årsmedel 2012 6,7
Stockholm 30-årsmedel 2013 6,7
Stockholm 30-årsmedel 2014 6,8
Stockholm 30-årsmedel 2015 6,9
Stockholm 30-årsmedel 2016 7,0
Stockholm 30-årsmedel 2017 7,0
Stockholm 10-årsmedel 1850 5,4
Stockholm 10-årsmedel 1851 5,5
Stockholm 10-årsmedel 1852 5,4
Stockholm 10-årsmedel 1853 5,4
Stockholm 10-årsmedel 1854 5,7
Stockholm 10-årsmedel 1855 5,6
Stockholm 10-årsmedel 1856 5,4
Stockholm 10-årsmedel 1857 5,6
Stockholm 10-årsmedel 1858 5,7
Stockholm 10-årsmedel 1859 5,9
Stockholm 10-årsmedel 1860 5,8
Stockholm 10-årsmedel 1861 5,8
Stockholm 10-årsmedel 1862 5,7
Stockholm 10-årsmedel 1863 5,8
Stockholm 10-årsmedel 1864 5,6
Stockholm 10-årsmedel 1865 5,7
Stockholm 10-årsmedel 1866 5,8
Stockholm 10-årsmedel 1867 5,4
Stockholm 10-årsmedel 1868 5,3
Stockholm 10-årsmedel 1869 5,2
Stockholm 10-årsmedel 1870 5,3
Stockholm 10-årsmedel 1871 5,1
Stockholm 10-årsmedel 1872 5,3
Stockholm 10-årsmedel 1873 5,3
Stockholm 10-årsmedel 1874 5,4
Stockholm 10-årsmedel 1875 5,3
Stockholm 10-årsmedel 1876 5,2
Stockholm 10-årsmedel 1877 5,3
Stockholm 10-årsmedel 1878 5,3
Stockholm 10-årsmedel 1879 5,2
Stockholm 10-årsmedel 1880 5,2
Stockholm 10-årsmedel 1881 5,3
Stockholm 10-årsmedel 1882 5,2
Stockholm 10-årsmedel 1883 5,2
Stockholm 10-årsmedel 1884 5,1
Stockholm 10-årsmedel 1885 5,2
Stockholm 10-årsmedel 1886 5,3
Stockholm 10-årsmedel 1887 5,4
Stockholm 10-årsmedel 1888 5,2
Stockholm 10-årsmedel 1889 5,3
Stockholm 10-årsmedel 1890 5,3
Stockholm 10-årsmedel 1891 5,5
Stockholm 10-årsmedel 1892 5,4
Stockholm 10-årsmedel 1893 5,2
Stockholm 10-årsmedel 1894 5,3
Stockholm 10-årsmedel 1895 5,4
Stockholm 10-årsmedel 1896 5,5
Stockholm 10-årsmedel 1897 5,5
Stockholm 10-årsmedel 1898 5,7
Stockholm 10-årsmedel 1899 5,7
Stockholm 10-årsmedel 1900 5,6
Stockholm 10-årsmedel 1901 5,7
Stockholm 10-årsmedel 1902 5,6
Stockholm 10-årsmedel 1903 5,7
Stockholm 10-årsmedel 1904 5,6
Stockholm 10-årsmedel 1905 5,6
Stockholm 10-årsmedel 1906 5,6
Stockholm 10-årsmedel 1907 5,6
Stockholm 10-årsmedel 1908 5,5
Stockholm 10-årsmedel 1909 5,5
Stockholm 10-årsmedel 1910 5,6
Stockholm 10-årsmedel 1911 5,7
Stockholm 10-årsmedel 1912 5,8
Stockholm 10-årsmedel 1913 5,9
Stockholm 10-årsmedel 1914 6,1
Stockholm 10-årsmedel 1915 5,9
Stockholm 10-årsmedel 1916 5,8
Stockholm 10-årsmedel 1917 5,8
Stockholm 10-årsmedel 1918 5,8
Stockholm 10-årsmedel 1919 5,8
Stockholm 10-årsmedel 1920 5,8
Stockholm 10-årsmedel 1921 5,8
Stockholm 10-årsmedel 1922 5,8
Stockholm 10-årsmedel 1923 5,6
Stockholm 10-årsmedel 1924 5,4
Stockholm 10-årsmedel 1925 5,6
Stockholm 10-årsmedel 1926 5,6
Stockholm 10-årsmedel 1927 5,7
Stockholm 10-årsmedel 1928 5,6
Stockholm 10-årsmedel 1929 5,6
Stockholm 10-årsmedel 1930 5,7
Stockholm 10-årsmedel 1931 5,5
Stockholm 10-årsmedel 1932 5,6
Stockholm 10-årsmedel 1933 5,8
Stockholm 10-årsmedel 1934 6,0
Stockholm 10-årsmedel 1935 6,0
Stockholm 10-årsmedel 1936 6,2
Stockholm 10-årsmedel 1937 6,3
Stockholm 10-årsmedel 1938 6,6
Stockholm 10-årsmedel 1939 6,7
Stockholm 10-årsmedel 1940 6,4
Stockholm 10-årsmedel 1941 6,4
Stockholm 10-årsmedel 1942 6,1
Stockholm 10-årsmedel 1943 6,3
Stockholm 10-årsmedel 1944 6,1
Stockholm 10-årsmedel 1945 6,1
Stockholm 10-årsmedel 1946 6,1
Stockholm 10-årsmedel 1947 6,0
Stockholm 10-årsmedel 1948 5,8
Stockholm 10-årsmedel 1949 5,9
Stockholm 10-årsmedel 1950 6,1
Stockholm 10-årsmedel 1951 6,3
Stockholm 10-årsmedel 1952 6,4
Stockholm 10-årsmedel 1953 6,4
Stockholm 10-årsmedel 1954 6,3
Stockholm 10-årsmedel 1955 6,2
Stockholm 10-årsmedel 1956 6,1
Stockholm 10-årsmedel 1957 6,1
Stockholm 10-årsmedel 1958 5,9
Stockholm 10-årsmedel 1959 5,9
Stockholm 10-årsmedel 1960 5,8
Stockholm 10-årsmedel 1961 5,9
Stockholm 10-årsmedel 1962 5,9
Stockholm 10-årsmedel 1963 5,7
Stockholm 10-årsmedel 1964 5,7
Stockholm 10-årsmedel 1965 5,7
Stockholm 10-årsmedel 1966 5,7
Stockholm 10-årsmedel 1967 5,8
Stockholm 10-årsmedel 1968 5,8
Stockholm 10-årsmedel 1969 5,7
Stockholm 10-årsmedel 1970 5,6
Stockholm 10-årsmedel 1971 5,5
Stockholm 10-årsmedel 1972 5,7
Stockholm 10-årsmedel 1973 5,8
Stockholm 10-årsmedel 1974 5,9
Stockholm 10-årsmedel 1975 6,2
Stockholm 10-årsmedel 1976 6,2
Stockholm 10-årsmedel 1977 6,2
Stockholm 10-årsmedel 1978 6,1
Stockholm 10-årsmedel 1979 6,1
Stockholm 10-årsmedel 1980 6,1
Stockholm 10-årsmedel 1981 6,0
Stockholm 10-årsmedel 1982 6,0
Stockholm 10-årsmedel 1983 6,0
Stockholm 10-årsmedel 1984 6,0
Stockholm 10-årsmedel 1985 5,6
Stockholm 10-årsmedel 1986 5,6
Stockholm 10-årsmedel 1987 5,5
Stockholm 10-årsmedel 1988 5,6
Stockholm 10-årsmedel 1989 5,8
Stockholm 10-årsmedel 1990 6,0
Stockholm 10-årsmedel 1991 6,2
Stockholm 10-årsmedel 1992 6,3
Stockholm 10-årsmedel 1993 6,2
Stockholm 10-årsmedel 1994 6,2
Stockholm 10-årsmedel 1995 6,4
Stockholm 10-årsmedel 1996 6,5
Stockholm 10-årsmedel 1997 6,8
Stockholm 10-årsmedel 1998 6,8
Stockholm 10-årsmedel 1999 6,7
Stockholm 10-årsmedel 2000 6,7
Stockholm 10-årsmedel 2001 6,8
Stockholm 10-årsmedel 2002 6,8
Stockholm 10-årsmedel 2003 6,8
Stockholm 10-årsmedel 2004 6,9
Stockholm 10-årsmedel 2005 6,9
Stockholm 10-årsmedel 2006 7,2
Stockholm 10-årsmedel 2007 7,2
Stockholm 10-årsmedel 2008 7,3
Stockholm 10-årsmedel 2009 7,3
Stockholm 10-årsmedel 2010 7,0
Stockholm 10-årsmedel 2011 7,1
Stockholm 10-årsmedel 2012 7,1
Stockholm 10-årsmedel 2013 7,1
Stockholm 10-årsmedel 2014 7,2
Stockholm 10-årsmedel 2015 7,3
Stockholm 10-årsmedel 2016 7,2
Stockholm 10-årsmedel 2017 7,2
Stockholm årsmedel 1850 5,3
Stockholm årsmedel 1851 5,9
Stockholm årsmedel 1852 6,0
Stockholm årsmedel 1853 5,5
Stockholm årsmedel 1854 6,4
Stockholm årsmedel 1855 4,8
Stockholm årsmedel 1856 4,6
Stockholm årsmedel 1857 6,6
Stockholm årsmedel 1858 6,9
Stockholm årsmedel 1859 6,6
Stockholm årsmedel 1860 4,9
Stockholm årsmedel 1861 5,5
Stockholm årsmedel 1862 4,7
Stockholm årsmedel 1863 6,8
Stockholm årsmedel 1864 4,5
Stockholm årsmedel 1865 5,5
Stockholm årsmedel 1866 5,4
Stockholm årsmedel 1867 3,2
Stockholm årsmedel 1868 6,4
Stockholm årsmedel 1869 5,6
Stockholm årsmedel 1870 5,1
Stockholm årsmedel 1871 3,8
Stockholm årsmedel 1872 6,9
Stockholm årsmedel 1873 6,4
Stockholm årsmedel 1874 5,9
Stockholm årsmedel 1875 4,2
Stockholm årsmedel 1876 4,8
Stockholm årsmedel 1877 4,6
Stockholm årsmedel 1878 6,0
Stockholm årsmedel 1879 4,6
Stockholm årsmedel 1880 5,5
Stockholm årsmedel 1881 3,9
Stockholm årsmedel 1882 6,4
Stockholm årsmedel 1883 5,7
Stockholm årsmedel 1884 5,7
Stockholm årsmedel 1885 4,8
Stockholm årsmedel 1886 5,8
Stockholm årsmedel 1887 5,7
Stockholm årsmedel 1888 3,7
Stockholm årsmedel 1889 5,6
Stockholm årsmedel 1890 6,1
Stockholm årsmedel 1891 5,8
Stockholm årsmedel 1892 4,7
Stockholm årsmedel 1893 4,7
Stockholm årsmedel 1894 6,7
Stockholm årsmedel 1895 5,3
Stockholm årsmedel 1896 6,4
Stockholm årsmedel 1897 6,0
Stockholm årsmedel 1898 6,1
Stockholm årsmedel 1899 5,3
Stockholm årsmedel 1900 5,3
Stockholm årsmedel 1901 6,2
Stockholm årsmedel 1902 3,8
Stockholm årsmedel 1903 6,0
Stockholm årsmedel 1904 5,2
Stockholm årsmedel 1905 6,0
Stockholm årsmedel 1906 6,4
Stockholm årsmedel 1907 5,3
Stockholm årsmedel 1908 5,6
Stockholm årsmedel 1909 5,0
Stockholm årsmedel 1910 6,5
Stockholm årsmedel 1911 6,7
Stockholm årsmedel 1912 5,6
Stockholm årsmedel 1913 6,5
Stockholm årsmedel 1914 7,1
Stockholm årsmedel 1915 4,3
Stockholm årsmedel 1916 5,5
Stockholm årsmedel 1917 5,1
Stockholm årsmedel 1918 5,9
Stockholm årsmedel 1919 5,2
Stockholm årsmedel 1920 6,6
Stockholm årsmedel 1921 6,6
Stockholm årsmedel 1922 4,9
Stockholm årsmedel 1923 4,8
Stockholm årsmedel 1924 5,6
Stockholm årsmedel 1925 6,0
Stockholm årsmedel 1926 5,5
Stockholm årsmedel 1927 5,4
Stockholm årsmedel 1928 5,2
Stockholm årsmedel 1929 5,4
Stockholm årsmedel 1930 7,2
Stockholm årsmedel 1931 4,8
Stockholm årsmedel 1932 6,3
Stockholm årsmedel 1933 6,1
Stockholm årsmedel 1934 7,8
Stockholm årsmedel 1935 6,6
Stockholm årsmedel 1936 6,7
Stockholm årsmedel 1937 6,9
Stockholm årsmedel 1938 7,7
Stockholm årsmedel 1939 6,8
Stockholm årsmedel 1940 4,4
Stockholm årsmedel 1941 4,3
Stockholm årsmedel 1942 4,1
Stockholm årsmedel 1943 7,3
Stockholm årsmedel 1944 6,6
Stockholm årsmedel 1945 6,5
Stockholm årsmedel 1946 6,2
Stockholm årsmedel 1947 5,7
Stockholm årsmedel 1948 6,5
Stockholm årsmedel 1949 7,5
Stockholm årsmedel 1950 6,5
Stockholm årsmedel 1951 6,4
Stockholm årsmedel 1952 5,1
Stockholm årsmedel 1953 7,2
Stockholm årsmedel 1954 5,8
Stockholm årsmedel 1955 5,5
Stockholm årsmedel 1956 4,5
Stockholm årsmedel 1957 5,9
Stockholm årsmedel 1958 5,2
Stockholm årsmedel 1959 7,1
Stockholm årsmedel 1960 5,9
Stockholm årsmedel 1961 6,9
Stockholm årsmedel 1962 5,0
Stockholm årsmedel 1963 5,3
Stockholm årsmedel 1964 6,0
Stockholm årsmedel 1965 5,0
Stockholm årsmedel 1966 5,1
Stockholm årsmedel 1967 6,4
Stockholm årsmedel 1968 5,8
Stockholm årsmedel 1969 5,7
Stockholm årsmedel 1970 4,8
Stockholm årsmedel 1971 6,2
Stockholm årsmedel 1972 6,9
Stockholm årsmedel 1973 6,7
Stockholm årsmedel 1974 6,9
Stockholm årsmedel 1975 7,7
Stockholm årsmedel 1976 5,5
Stockholm årsmedel 1977 5,7
Stockholm årsmedel 1978 5,2
Stockholm årsmedel 1979 5,2
Stockholm årsmedel 1980 5,3
Stockholm årsmedel 1981 5,3
Stockholm årsmedel 1982 6,3
Stockholm årsmedel 1983 6,8
Stockholm årsmedel 1984 6,6
Stockholm årsmedel 1985 4,1
Stockholm årsmedel 1986 5,5
Stockholm årsmedel 1987 4,2
Stockholm årsmedel 1988 6,2
Stockholm årsmedel 1989 7,7
Stockholm årsmedel 1990 7,6
Stockholm årsmedel 1991 6,6
Stockholm årsmedel 1992 7,2
Stockholm årsmedel 1993 6,3
Stockholm årsmedel 1994 6,6
Stockholm årsmedel 1995 6,4
Stockholm årsmedel 1996 5,7
Stockholm årsmedel 1997 7,0
Stockholm årsmedel 1998 6,2
Stockholm årsmedel 1999 7,5
Stockholm årsmedel 2000 7,7
Stockholm årsmedel 2001 6,8
Stockholm årsmedel 2002 7,4
Stockholm årsmedel 2003 7,0
Stockholm årsmedel 2004 6,8
Stockholm årsmedel 2005 7,2
Stockholm årsmedel 2006 7,7
Stockholm årsmedel 2007 7,4
Stockholm årsmedel 2008 7,8
Stockholm årsmedel 2009 6,9
Stockholm årsmedel 2010 5,3
Stockholm årsmedel 2011 7,8
Stockholm årsmedel 2012 6,5
Stockholm årsmedel 2013 7,1
Stockholm årsmedel 2014 8,1
Stockholm årsmedel 2015 8,0
Stockholm årsmedel 2016 7,4
Stockholm årsmedel 2017 7,2
Datakälla: Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet

Kommentar

Medeltemperaturen har ökat både i Stockholm och i resten av världen sedan mitten av 1800-talet. Den globala medeltemperaturen har enligt IPCC ökat med 0,85 grader under perioden 1880 till 2012. 2016 var det hittills varmaste året som har uppmätts globalt, men även de föregående åren var rekordvarma.

Årsmedeltemperaturen i Stockholm nådde sitt högsta värde 2014, även 2015 var nära rekordvarmt. Dataserien med glidande 30-års medelvärde visar en kontinuerligt stigande årsmedeltemperatur i Stockholm sedan 1990-talet.

Indikator TEMA.1.2.2
Senast uppdaterad: 2018-05-21

Länkar

Mer information