Månadsmedeltemperatur

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Data över månadsmedeltemperatur finns tillgängligt för perioden 1756 till nutid, datasetet har sammanställts av Anders Moberg vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Här redovisas mätdata från 1900-talets början.

Indikatorn visar förändringar i månadsmedeltemperatur årsvis, med start år 1900. I diagramvyn nedan kan man ändra månad, genom att klicka i rutan "Välj månad" i diagrammet. Under fliken "Jämför" visas medeltemperaturen för respektive månad det senaste året.

En jämförelse mellan referensperioden 1961-1990 och perioden 1991-2018 visar att medeltemperaturen har ökat för de flesta av årets månader. För att se diagram över jämförelse mellan perioderna månadsvis, klicka på länk "Månadsmedeltemperatur Stockholm".

Temperatur vid Observatorielunden, månadsmedelvärden
Månad Senaste värdet (°C) Datum
Januari  0,2 2018
Februari -3,2 2018
Mars -1,6 2018
April  7,1 2018
Maj  16,0 2018
Juni  17,2 2018
Juli  22,4 2018
Augusti  19,3 2018
September  14,3 2018
Oktober  8,7 2018
November  4,5 2018
December  0,8 2018
Datakälla: SMHI samt Anders Moberg, Stockholms Universitet.

Kommentar

Statistiken visar att det skett stora förändringar i medeltemperatur sedan 1900-talets början i Stockholm. Temperaturen har ökat under alla årstider, där ökningen har varit störst under vinterhalvåret.

För referensperioden 1961-1990 var februari årets kallaste månad i Stockholm med en medeltemperatur på -3,0°C. Övriga månader med en medeltemperatur under noll var december och januari. Årets varmaste månad var juli med en medeltemperatur på 17,2°C, följt av augusti och juni.

När man jämför tidsperioden 1961-1990 med 1991-2018 framgår att medeltemperaturen har ökat för nästan alla månader, se diagram under "Månadsmedeltemperatur Stockholm". För vintermånaderna har temperaturen ökat mest i januari och februari, med 1,7°C när man jämför de två tidsperioderna. Temperaturen har ökat mycket i juli och augusti också, 1,6°C resp. 1,5°C. Medeltemperaturen i juni och oktober är däremot i stort sett oförändrad.

Stora delar av sommaren 2018 var extremt varm i Stockholm, där särskilt medeltemperaturen i juli var rekordvarm (22,5°C). Detta är enligt SMHI även den högsta månadsmedeltemperatur som noterats i Sverige.

Indikator TEMA.1.2.12
Senast uppdaterad: 2019-12-06

Dokument

Mer information