Månadsmedeltemperatur

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Data över månadsmedeltemperatur finns tillgängligt för perioden 1756 till nutid, datasetet har sammanställts av Anders Moberg vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Här redovisas mätdata från 1900-talets början.

Indikatorn visar förändringar i månadsmedeltemperatur årsvis, med start år 1900. I diagramvyn nedan kan man ändra månad, genom att klicka i rutan "Välj månad" i diagrammet. Under fliken "Jämför" visas medeltemperaturen för respektive månad det senaste året.

En jämförelse mellan referensperioden 1961-1990 och perioden 1991-2018 visar att medeltemperaturen har ökat för de flesta av årets månader. För att se diagram över jämförelse mellan perioderna månadsvis, klicka på länk "Månadsmedeltemperatur Stockholm".

Temperatur vid Observatorielunden, månadsmedelvärden
Mätområde Datum Värde (°C)
April 1900 3,2
April 1901 4,5
April 1902 0,9
April 1903 3,2
April 1904 4,0
April 1905 2,0
April 1906 5,4
April 1907 2,5
April 1908 2,8
April 1909 1,5
April 1910 4,9
April 1911 4,3
April 1912 3,5
April 1913 4,9
April 1914 6,7
April 1915 4,1
April 1916 5,1
April 1917 0,9
April 1918 4,0
April 1919 3,4
April 1920 5,2
April 1921 7,0
April 1922 2,0
April 1923 2,2
April 1924 1,5
April 1925 6,0
April 1926 3,7
April 1927 3,0
April 1928 3,9
April 1929 1,0
April 1930 5,5
April 1931 1,8
April 1932 3,7
April 1933 3,6
April 1934 5,7
April 1935 4,8
April 1936 3,7
April 1937 5,3
April 1938 4,8
April 1939 5,1
April 1940 2,8
April 1941 1,8
April 1942 4,4
April 1943 7,0
April 1944 2,9
April 1945 5,5
April 1946 6,4
April 1947 5,3
April 1948 6,7
April 1949 5,8
April 1950 5,9
April 1951 4,8
April 1952 6,6
April 1953 6,7
April 1954 3,2
April 1955 1,7
April 1956 1,5
April 1957 3,9
April 1958 2,6
April 1959 5,9
April 1960 4,2
April 1961 5,9
April 1962 5,0
April 1963 4,1
April 1964 6,1
April 1965 4,1
April 1966 1,6
April 1967 5,1
April 1968 7,3
April 1969 4,8
April 1970 2,6
April 1971 3,6
April 1972 4,0
April 1973 4,0
April 1974 6,3
April 1975 4,7
April 1976 4,3
April 1977 3,2
April 1978 3,5
April 1979 3,7
April 1980 5,7
April 1981 4,8
April 1982 5,0
April 1983 4,9
April 1984 6,2
April 1985 2,5
April 1986 3,0
April 1987 5,0
April 1988 4,0
April 1989 5,5
April 1990 7,4
April 1991 5,7
April 1992 3,5
April 1993 6,0
April 1994 6,8
April 1995 4,2
April 1996 6,5
April 1997 4,0
April 1998 4,0
April 1999 7,5
April 2000 6,9
April 2001 5,9
April 2002 7,4
April 2003 4,6
April 2004 6,9
April 2005 6,9
April 2006 5,4
April 2007 8,2
April 2008 7,4
April 2009 8,5
April 2010 6,4
April 2011 9,2
April 2012 4,9
April 2013 4,9
April 2014 7,4
April 2015 7,4
April 2016 6,2
April 2017 5,0
April 2018 7,1
Datakälla: SMHI samt Anders Moberg, Stockholms Universitet.

Kommentar

Statistiken visar att det skett stora förändringar i medeltemperatur sedan 1900-talets början i Stockholm. Temperaturen har ökat under alla årstider, där ökningen har varit störst under vinterhalvåret.

För referensperioden 1961-1990 var februari årets kallaste månad i Stockholm med en medeltemperatur på -3,0°C. Övriga månader med en medeltemperatur under noll var december och januari. Årets varmaste månad var juli med en medeltemperatur på 17,2°C, följt av augusti och juni.

När man jämför tidsperioden 1961-1990 med 1991-2018 framgår att medeltemperaturen har ökat för nästan alla månader, se diagram under "Månadsmedeltemperatur Stockholm". För vintermånaderna har temperaturen ökat mest i januari och februari, med 1,7°C när man jämför de två tidsperioderna. Temperaturen har ökat mycket i juli och augusti också, 1,6°C resp. 1,5°C. Medeltemperaturen i juni och oktober är däremot i stort sett oförändrad.

Stora delar av sommaren 2018 var extremt varm i Stockholm, där särskilt medeltemperaturen i juli var rekordvarm (22,5°C). Detta är enligt SMHI även den högsta månadsmedeltemperatur som noterats i Sverige.

Indikator TEMA.1.2.12
Senast uppdaterad: 2019-12-06

Dokument

Mer information