Månadsmedeltemperatur

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Data över månadsmedeltemperatur finns tillgängligt för perioden 1756 till nutid, datasetet har sammanställts av Anders Moberg vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Här redovisas mätdata från 1900-talets början.

Indikatorn visar förändringar i månadsmedeltemperatur årsvis, med start år 1900. I diagramvyn nedan kan man ändra månad, genom att klicka i rutan "Välj månad" i diagrammet. Under fliken "Jämför" visas medeltemperaturen för respektive månad det senaste året.

En jämförelse mellan referensperioden 1961-1990 och perioden 1991-2015 visar att medeltemperaturen har ökat för de flesta av årets månader. För att se diagram över jämförelse mellan perioderna månadsvis, klicka på länk under "Dokument".

Temperatur vid Observatorielunden, månadsmedelvärden
Månad Senaste värdet (°C) Datum
Januari -0,3 2017
Februari  0,2 2017
Mars  3,3 2017
April  5,0 2017
Maj  11,3 2017
Juni  15,2 2017
Juli  17,4 2017
Augusti  17,0 2017
September  13,1 2017
Oktober  8,0 2017
November  3,8 2017
December  1,5 2017
Datakälla: SMHI samt Anders Moberg, Stockholms Universitet.

Kommentar

Statistiken visar att det skett stora förändringar i medeltemperatur sedan 1900-talets början i Stockholm. Temperaturen har ökat under alla årstider, där ökningen har varit störst under vinterhalvåret.

För referensperioden 1961-1990 var februari årets kallaste månad med en medeltemperatur på -3,0°C. Övriga månader med en medeltemperatur under noll var december och januari. Årets varmaste månad var juli med en medeltemperatur på 17,2°C, följt av augusti och juni.

När man jämför perioden 1991-2015 med 1961-1990 framgår att medeltemperaturen har ökat för samtliga månader utom en, se diagram under "Dokument". Endast juni uppvisar en minskning, med 0,2°C. Det är tydligt att den största temperaturökningen har skett under årets kallare månader. För månaderna januari och april har medeltemperaturen ökat med 1,7°C mellan de två tidsperioderna, följt av februari med 1,6°C. Men temperaturen har ökat mycket i juli och augusti också. Medeltemperaturen i juli 1991-2015 var 18,7°C, en ökning med 1,5°C jämfört med 1961-1990.

Indikator TEMA.1.2.12
Senast uppdaterad: 2018-08-02

Dokument

Nyheter

Mer information