Månadsmedeltemperatur

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Data över månadsmedeltemperatur finns tillgängligt för perioden 1756 till nutid, datasetet har sammanställts av Anders Moberg vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Här redovisas mätdata från 1900-talets början.

Indikatorn visar förändringar i månadsmedeltemperatur årsvis, med start år 1900. I diagramvyn nedan kan man ändra månad, genom att klicka i rutan "Välj månad" i diagrammet. Under fliken "Jämför" visas medeltemperaturen för respektive månad det senaste året.

En jämförelse mellan referensperioden 1961-1990 och perioden 1991-2017 visar att medeltemperaturen har ökat för de flesta av årets månader. För att se diagram över jämförelse mellan perioderna månadsvis, klicka på länk "Månadsmedeltemperatur Stockholm".

Temperatur vid Observatorielunden, månadsmedelvärden
Mätområde Datum Värde (°C)
Juli 1900 17,1
Juli 1901 21,2
Juli 1902 13,7
Juli 1903 16,5
Juli 1904 15,8
Juli 1905 16,9
Juli 1906 17,5
Juli 1907 14,9
Juli 1908 16,1
Juli 1909 15,4
Juli 1910 15,1
Juli 1911 16,2
Juli 1912 18,4
Juli 1913 16,4
Juli 1914 21,0
Juli 1915 16,1
Juli 1916 16,8
Juli 1917 16,2
Juli 1918 17,1
Juli 1919 17,8
Juli 1920 17,0
Juli 1921 15,1
Juli 1922 15,7
Juli 1923 17,1
Juli 1924 16,6
Juli 1925 19,3
Juli 1926 18,7
Juli 1927 19,2
Juli 1928 14,9
Juli 1929 15,7
Juli 1930 18,2
Juli 1931 16,2
Juli 1932 18,9
Juli 1933 18,6
Juli 1934 16,6
Juli 1935 17,5
Juli 1936 19,0
Juli 1937 19,0
Juli 1938 17,9
Juli 1939 18,2
Juli 1940 18,3
Juli 1941 20,5
Juli 1942 16,4
Juli 1943 17,1
Juli 1944 19,4
Juli 1945 19,1
Juli 1946 18,9
Juli 1947 19,1
Juli 1948 18,3
Juli 1949 17,9
Juli 1950 16,0
Juli 1951 16,6
Juli 1952 16,4
Juli 1953 17,4
Juli 1954 16,6
Juli 1955 19,7
Juli 1956 16,1
Juli 1957 17,8
Juli 1958 16,5
Juli 1959 19,3
Juli 1960 16,3
Juli 1961 15,8
Juli 1962 14,9
Juli 1963 17,3
Juli 1964 16,9
Juli 1965 15,0
Juli 1966 18,5
Juli 1967 18,3
Juli 1968 16,6
Juli 1969 18,9
Juli 1970 16,0
Juli 1971 17,7
Juli 1972 20,2
Juli 1973 20,1
Juli 1974 15,6
Juli 1975 19,4
Juli 1976 17,6
Juli 1977 14,4
Juli 1978 15,8
Juli 1979 15,1
Juli 1980 17,8
Juli 1981 17,4
Juli 1982 18,4
Juli 1983 19,0
Juli 1984 16,3
Juli 1985 16,9
Juli 1986 17,3
Juli 1987 16,4
Juli 1988 18,2
Juli 1989 18,4
Juli 1990 16,1
Juli 1991 18,9
Juli 1992 17,9
Juli 1993 16,7
Juli 1994 21,5
Juli 1995 18,0
Juli 1996 16,1
Juli 1997 19,6
Juli 1998 16,5
Juli 1999 20,2
Juli 2000 16,2
Juli 2001 20,0
Juli 2002 19,2
Juli 2003 20,6
Juli 2004 17,1
Juli 2005 19,4
Juli 2006 20,8
Juli 2007 17,0
Juli 2008 18,8
Juli 2009 17,8
Juli 2010 21,2
Juli 2011 19,4
Juli 2012 17,8
Juli 2013 18,4
Juli 2014 20,7
Juli 2015 17,0
Juli 2016 18,9
Juli 2017 17,4
Datakälla: SMHI samt Anders Moberg, Stockholms Universitet.

Kommentar

Statistiken visar att det skett stora förändringar i medeltemperatur sedan 1900-talets början i Stockholm. Temperaturen har ökat under alla årstider, där ökningen har varit störst under vinterhalvåret.

För referensperioden 1961-1990 var februari årets kallaste månad i Stockholm med en medeltemperatur på -3,0°C. Övriga månader med en medeltemperatur under noll var december och januari. Årets varmaste månad var juli med en medeltemperatur på 17,2°C, följt av augusti och juni.

När man jämför tidsperioden 1961-1990 med 1991-2017 framgår att medeltemperaturen har ökat för nästan alla månader, se diagram under "Månadsmedeltemperatur Stockholm". För vintermånaderna har temperaturen ökat mest i februari, med 1,8°C när man jämför de två tidsperioderna. Men temperaturen har ökat mycket i juli och augusti också, 1,4°C för båda månaderna. Endast juni månad uppvisar en minskning, med 0,2°C. Medeltemperaturen i oktober är i stort sett oförändrad.

Indikator TEMA.1.2.12
Senast uppdaterad: 2018-11-12

Dokument

Nyheter

Mer information