Månadsmedeltemperatur

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Data över månadsmedeltemperatur finns tillgängligt för perioden 1756 till nutid, datasetet har sammanställts av Anders Moberg vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Här redovisas mätdata från 1900-talets början.

Indikatorn visar förändringar i månadsmedeltemperatur årsvis, med start år 1900. I diagramvyn nedan kan man ändra månad, genom att klicka i rutan "Välj månad" i diagrammet. Under fliken "Jämför" visas medeltemperaturen för respektive månad det senaste året.

En jämförelse mellan referensperioden 1961-1990 och perioden 1991-2017 visar att medeltemperaturen har ökat för de flesta av årets månader. För att se diagram över jämförelse mellan perioderna månadsvis, klicka på länk "Månadsmedeltemperatur Stockholm".

Temperatur vid Observatorielunden, månadsmedelvärden
Mätområde Datum Värde (°C)
Januari 1900 -2,7
Januari 1901 -3,1
Januari 1902 -1,1
Januari 1903 -3,1
Januari 1904 -0,1
Januari 1905 -3,1
Januari 1906 -0,7
Januari 1907 -3,7
Januari 1908 -2,0
Januari 1909 -1,2
Januari 1910 -1,5
Januari 1911 -1,1
Januari 1912 -5,0
Januari 1913 -2,9
Januari 1914 -3,3
Januari 1915 -4,3
Januari 1916 -1,6
Januari 1917 -7,7
Januari 1918 -5,3
Januari 1919 -1,1
Januari 1920 -2,9
Januari 1921 -1,4
Januari 1922 -5,3
Januari 1923 -0,3
Januari 1924 -3,6
Januari 1925 0,9
Januari 1926 -3,4
Januari 1927 -1,3
Januari 1928 -2,7
Januari 1929 -4,1
Januari 1930 2,1
Januari 1931 -3,1
Januari 1932 1,4
Januari 1933 -1,9
Januari 1934 0,5
Januari 1935 -2,0
Januari 1936 -1,1
Januari 1937 -1,2
Januari 1938 -1,0
Januari 1939 -0,9
Januari 1940 -6,9
Januari 1941 -10,4
Januari 1942 -10,6
Januari 1943 -3,2
Januari 1944 -1,4
Januari 1945 -2,1
Januari 1946 -1,9
Januari 1947 -3,7
Januari 1948 -4,8
Januari 1949 0,5
Januari 1950 -4,4
Januari 1951 -2,8
Januari 1952 -1,1
Januari 1953 -2,6
Januari 1954 -4,2
Januari 1955 -2,7
Januari 1956 -3,9
Januari 1957 0,2
Januari 1958 -3,4
Januari 1959 -3,7
Januari 1960 -3,9
Januari 1961 -2,0
Januari 1962 -1,3
Januari 1963 -6,9
Januari 1964 -1,3
Januari 1965 -1,3
Januari 1966 -6,5
Januari 1967 -4,6
Januari 1968 -6,2
Januari 1969 -2,2
Januari 1970 -6,9
Januari 1971 -0,4
Januari 1972 -3,0
Januari 1973 1,5
Januari 1974 1,0
Januari 1975 1,9
Januari 1976 -4,3
Januari 1977 -1,5
Januari 1978 -0,8
Januari 1979 -6,3
Januari 1980 -4,0
Januari 1981 -3,2
Januari 1982 -6,5
Januari 1983 1,4
Januari 1984 -2,2
Januari 1985 -8,2
Januari 1986 -4,2
Januari 1987 -11,2
Januari 1988 0,7
Januari 1989 3,2
Januari 1990 1,3
Januari 1991 0,1
Januari 1992 1,3
Januari 1993 0,5
Januari 1994 -1,4
Januari 1995 -1,8
Januari 1996 -3,2
Januari 1997 -1,5
Januari 1998 0,4
Januari 1999 -1,6
Januari 2000 -0,3
Januari 2001 0,1
Januari 2002 -0,3
Januari 2003 -3,1
Januari 2004 -2,8
Januari 2005 1,3
Januari 2006 -2,3
Januari 2007 0,4
Januari 2008 2,2
Januari 2009 -1,2
Januari 2010 -7,0
Januari 2011 -1,9
Januari 2012 -1,0
Januari 2013 -3,3
Januari 2014 -1,5
Januari 2015 0,9
Januari 2016 -4,2
Januari 2017 -0,3
Februari 1900 -7,1
Februari 1901 -6,2
Februari 1902 -4,5
Februari 1903 1,0
Februari 1904 -4,6
Februari 1905 -1,2
Februari 1906 -0,9
Februari 1907 -2,7
Februari 1908 -1,3
Februari 1909 -4,9
Februari 1910 0,1
Februari 1911 -1,8
Februari 1912 -4,0
Februari 1913 -0,2
Februari 1914 1,7
Februari 1915 -1,9
Februari 1916 -2,1
Februari 1917 -4,9
Februari 1918 -1,8
Februari 1919 -4,3
Februari 1920 0,6
Februari 1921 -1,6
Februari 1922 -4,1
Februari 1923 -5,3
Februari 1924 -6,5
Februari 1925 0,9
Februari 1926 -4,6
Februari 1927 -1,7
Februari 1928 -2,1
Februari 1929 -8,7
Februari 1930 -1,5
Februari 1931 -3,3
Februari 1932 -2,4
Februari 1933 -3,1
Februari 1934 0,6
Februari 1935 -0,7
Februari 1936 -4,6
Februari 1937 -3,0
Februari 1938 0,9
Februari 1939 2,1
Februari 1940 -10,3
Februari 1941 -6,0
Februari 1942 -10,5
Februari 1943 1,9
Februari 1944 -0,9
Februari 1945 -0,5
Februari 1946 -4,5
Februari 1947 -10,1
Februari 1948 -2,7
Februari 1949 1,4
Februari 1950 -1,0
Februari 1951 -1,2
Februari 1952 -1,7
Februari 1953 -3,6
Februari 1954 -5,3
Februari 1955 -4,5
Februari 1956 -8,5
Februari 1957 -0,9
Februari 1958 -5,9
Februari 1959 -0,8
Februari 1960 -4,4
Februari 1961 1,2
Februari 1962 -2,0
Februari 1963 -7,0
Februari 1964 -3,5
Februari 1965 -3,8
Februari 1966 -10,0
Februari 1967 -0,7
Februari 1968 -3,2
Februari 1969 -5,2
Februari 1970 -9,8
Februari 1971 -1,1
Februari 1972 -0,2
Februari 1973 0,1
Februari 1974 1,4
Februari 1975 -0,3
Februari 1976 -1,2
Februari 1977 -4,1
Februari 1978 -5,4
Februari 1979 -5,4
Februari 1980 -5,4
Februari 1981 -1,9
Februari 1982 -3,2
Februari 1983 -3,0
Februari 1984 -0,9
Februari 1985 -10,8
Februari 1986 -7,5
Februari 1987 -3,5
Februari 1988 -0,1
Februari 1989 3,3
Februari 1990 4,3
Februari 1991 -2,3
Februari 1992 0,8
Februari 1993 0,0
Februari 1994 -6,1
Februari 1995 1,0
Februari 1996 -6,1
Februari 1997 0,4
Februari 1998 1,7
Februari 1999 -1,6
Februari 2000 0,5
Februari 2001 -3,4
Februari 2002 1,7
Februari 2003 -3,2
Februari 2004 -0,7
Februari 2005 -1,7
Februari 2006 -2,7
Februari 2007 -2,8
Februari 2008 2,9
Februari 2009 -1,8
Februari 2010 -5,2
Februari 2011 -4,2
Februari 2012 -2,8
Februari 2013 -1,3
Februari 2014 2,3
Februari 2015 1,3
Februari 2016 0,5
Februari 2017 0,2
Mars 1900 -2,4
Mars 1901 -1,5
Mars 1902 -2,3
Mars 1903 3,9
Mars 1904 -1,8
Mars 1905 0,5
Mars 1906 -1,7
Mars 1907 0,4
Mars 1908 -1,8
Mars 1909 -2,0
Mars 1910 1,6
Mars 1911 0,5
Mars 1912 1,5
Mars 1913 2,1
Mars 1914 -0,4
Mars 1915 -3,7
Mars 1916 -2,5
Mars 1917 -5,7
Mars 1918 0,2
Mars 1919 -1,9
Mars 1920 3,3
Mars 1921 3,8
Mars 1922 -1,1
Mars 1923 -0,1
Mars 1924 -3,5
Mars 1925 -2,3
Mars 1926 0,1
Mars 1927 1,9
Mars 1928 -1,5
Mars 1929 0,7
Mars 1930 1,1
Mars 1931 -3,8
Mars 1932 -2,1
Mars 1933 1,4
Mars 1934 0,7
Mars 1935 0,1
Mars 1936 0,9
Mars 1937 -1,7
Mars 1938 4,2
Mars 1939 0,2
Mars 1940 -4,9
Mars 1941 -2,5
Mars 1942 -6,6
Mars 1943 3,0
Mars 1944 -0,4
Mars 1945 1,9
Mars 1946 -0,7
Mars 1947 -4,4
Mars 1948 2,4
Mars 1949 0,2
Mars 1950 1,6
Mars 1951 -2,8
Mars 1952 -2,9
Mars 1953 3,3
Mars 1954 0,8
Mars 1955 -2,7
Mars 1956 -0,8
Mars 1957 -1,5
Mars 1958 -4,7
Mars 1959 3,0
Mars 1960 -0,7
Mars 1961 3,9
Mars 1962 -3,3
Mars 1963 -3,5
Mars 1964 -1,4
Mars 1965 -0,5
Mars 1966 -0,4
Mars 1967 3,5
Mars 1968 1,7
Mars 1969 -3,1
Mars 1970 -0,7
Mars 1971 -1,9
Mars 1972 1,1
Mars 1973 3,8
Mars 1974 1,7
Mars 1975 1,8
Mars 1976 -2,0
Mars 1977 1,3
Mars 1978 -0,7
Mars 1979 -0,2
Mars 1980 -2,2
Mars 1981 -1,3
Mars 1982 2,0
Mars 1983 0,8
Mars 1984 -1,1
Mars 1985 -0,8
Mars 1986 1,1
Mars 1987 -3,3
Mars 1988 -1,2
Mars 1989 3,5
Mars 1990 4,8
Mars 1991 2,3
Mars 1992 2,9
Mars 1993 1,9
Mars 1994 0,8
Mars 1995 2,2
Mars 1996 -0,6
Mars 1997 2,5
Mars 1998 0,4
Mars 1999 1,6
Mars 2000 2,2
Mars 2001 -0,4
Mars 2002 2,5
Mars 2003 3,2
Mars 2004 1,9
Mars 2005 -1,4
Mars 2006 -2,9
Mars 2007 4,7
Mars 2008 1,7
Mars 2009 1,0
Mars 2010 -0,2
Mars 2011 1,2
Mars 2012 4,4
Mars 2013 -2,3
Mars 2014 4,5
Mars 2015 3,9
Mars 2016 3,2
Mars 2017 3,3
April 1900 3,2
April 1901 4,5
April 1902 0,9
April 1903 3,2
April 1904 4,0
April 1905 2,0
April 1906 5,4
April 1907 2,5
April 1908 2,8
April 1909 1,5
April 1910 4,9
April 1911 4,3
April 1912 3,5
April 1913 4,9
April 1914 6,7
April 1915 4,1
April 1916 5,1
April 1917 0,9
April 1918 4,0
April 1919 3,4
April 1920 5,2
April 1921 7,0
April 1922 2,0
April 1923 2,2
April 1924 1,5
April 1925 6,0
April 1926 3,7
April 1927 3,0
April 1928 3,9
April 1929 1,0
April 1930 5,5
April 1931 1,8
April 1932 3,7
April 1933 3,6
April 1934 5,7
April 1935 4,8
April 1936 3,7
April 1937 5,3
April 1938 4,8
April 1939 5,1
April 1940 2,8
April 1941 1,8
April 1942 4,4
April 1943 7,0
April 1944 2,9
April 1945 5,5
April 1946 6,4
April 1947 5,3
April 1948 6,7
April 1949 5,8
April 1950 5,9
April 1951 4,8
April 1952 6,6
April 1953 6,7
April 1954 3,2
April 1955 1,7
April 1956 1,5
April 1957 3,9
April 1958 2,6
April 1959 5,9
April 1960 4,2
April 1961 5,9
April 1962 5,0
April 1963 4,1
April 1964 6,1
April 1965 4,1
April 1966 1,6
April 1967 5,1
April 1968 7,3
April 1969 4,8
April 1970 2,6
April 1971 3,6
April 1972 4,0
April 1973 4,0
April 1974 6,3
April 1975 4,7
April 1976 4,3
April 1977 3,2
April 1978 3,5
April 1979 3,7
April 1980 5,7
April 1981 4,8
April 1982 5,0
April 1983 4,9
April 1984 6,2
April 1985 2,5
April 1986 3,0
April 1987 5,0
April 1988 4,0
April 1989 5,5
April 1990 7,4
April 1991 5,7
April 1992 3,5
April 1993 6,0
April 1994 6,8
April 1995 4,2
April 1996 6,5
April 1997 4,0
April 1998 4,0
April 1999 7,5
April 2000 6,9
April 2001 5,9
April 2002 7,4
April 2003 4,6
April 2004 6,9
April 2005 6,9
April 2006 5,4
April 2007 8,2
April 2008 7,4
April 2009 8,5
April 2010 6,4
April 2011 9,2
April 2012 4,9
April 2013 4,9
April 2014 7,4
April 2015 7,4
April 2016 6,2
April 2017 5,0
Maj 1900 7,6
Maj 1901 10,8
Maj 1902 6,5
Maj 1903 9,9
Maj 1904 7,6
Maj 1905 10,1
Maj 1906 11,1
Maj 1907 7,7
Maj 1908 8,2
Maj 1909 5,7
Maj 1910 10,1
Maj 1911 11,0
Maj 1912 7,6
Maj 1913 10,0
Maj 1914 9,5
Maj 1915 7,8
Maj 1916 8,4
Maj 1917 9,1
Maj 1918 10,1
Maj 1919 10,3
Maj 1920 10,8
Maj 1921 12,9
Maj 1922 10,2
Maj 1923 8,0
Maj 1924 9,3
Maj 1925 10,1
Maj 1926 8,6
Maj 1927 6,2
Maj 1928 8,5
Maj 1929 9,6
Maj 1930 11,0
Maj 1931 10,1
Maj 1932 9,5
Maj 1933 8,3
Maj 1934 12,0
Maj 1935 8,0
Maj 1936 10,1
Maj 1937 13,0
Maj 1938 9,8
Maj 1939 9,9
Maj 1940 11,1
Maj 1941 8,7
Maj 1942 8,4
Maj 1943 11,4
Maj 1944 8,7
Maj 1945 9,5
Maj 1946 10,1
Maj 1947 12,8
Maj 1948 10,7
Maj 1949 12,5
Maj 1950 11,4
Maj 1951 8,3
Maj 1952 8,8
Maj 1953 10,3
Maj 1954 11,5
Maj 1955 7,7
Maj 1956 11,4
Maj 1957 9,1
Maj 1958 9,7
Maj 1959 10,7
Maj 1960 11,3
Maj 1961 9,8
Maj 1962 8,5
Maj 1963 12,5
Maj 1964 12,0
Maj 1965 8,6
Maj 1966 10,6
Maj 1967 9,3
Maj 1968 8,6
Maj 1969 9,4
Maj 1970 10,1
Maj 1971 11,7
Maj 1972 10,0
Maj 1973 11,0
Maj 1974 9,5
Maj 1975 11,6
Maj 1976 10,9
Maj 1977 10,2
Maj 1978 10,2
Maj 1979 11,1
Maj 1980 9,0
Maj 1981 12,1
Maj 1982 10,6
Maj 1983 11,5
Maj 1984 12,1
Maj 1985 10,3
Maj 1986 12,8
Maj 1987 8,8
Maj 1988 12,5
Maj 1989 12,8
Maj 1990 12,1
Maj 1991 8,4
Maj 1992 13,8
Maj 1993 13,9
Maj 1994 9,9
Maj 1995 9,4
Maj 1996 8,9
Maj 1997 9,5
Maj 1998 11,0
Maj 1999 10,1
Maj 2000 12,4
Maj 2001 11,2
Maj 2002 12,6
Maj 2003 11,6
Maj 2004 10,9
Maj 2005 11,0
Maj 2006 11,4
Maj 2007 11,4
Maj 2008 12,0
Maj 2009 12,0
Maj 2010 11,3
Maj 2011 11,9
Maj 2012 12,2
Maj 2013 13,1
Maj 2014 11,1
Maj 2015 10,2
Maj 2016 13,1
Maj 2017 11,3
Juni 1900 15,3
Juni 1901 15,8
Juni 1902 12,0
Juni 1903 14,1
Juni 1904 12,7
Juni 1905 17,0
Juni 1906 14,5
Juni 1907 13,1
Juni 1908 13,8
Juni 1909 13,5
Juni 1910 15,2
Juni 1911 13,2
Juni 1912 14,1
Juni 1913 13,8
Juni 1914 14,7
Juni 1915 12,9
Juni 1916 12,0
Juni 1917 18,1
Juni 1918 12,4
Juni 1919 13,8
Juni 1920 13,5
Juni 1921 13,7
Juni 1922 14,5
Juni 1923 10,4
Juni 1924 13,1
Juni 1925 14,4
Juni 1926 14,1
Juni 1927 12,8
Juni 1928 10,8
Juni 1929 12,7
Juni 1930 16,1
Juni 1931 12,5
Juni 1932 12,5
Juni 1933 15,3
Juni 1934 15,1
Juni 1935 16,1
Juni 1936 18,1
Juni 1937 16,1
Juni 1938 14,7
Juni 1939 15,5
Juni 1940 16,1
Juni 1941 14,6
Juni 1942 13,0
Juni 1943 15,8
Juni 1944 13,5
Juni 1945 14,1
Juni 1946 14,6
Juni 1947 17,0
Juni 1948 15,2
Juni 1949 13,4
Juni 1950 15,9
Juni 1951 14,4
Juni 1952 14,0
Juni 1953 17,4
Juni 1954 15,0
Juni 1955 13,3
Juni 1956 14,3
Juni 1957 13,5
Juni 1958 13,8
Juni 1959 15,3
Juni 1960 16,9
Juni 1961 16,6
Juni 1962 13,9
Juni 1963 15,4
Juni 1964 14,9
Juni 1965 15,3
Juni 1966 18,0
Juni 1967 15,0
Juni 1968 17,7
Juni 1969 17,2
Juni 1970 17,7
Juni 1971 14,9
Juni 1972 16,6
Juni 1973 17,6
Juni 1974 15,2
Juni 1975 15,2
Juni 1976 14,9
Juni 1977 15,1
Juni 1978 15,7
Juni 1979 17,5
Juni 1980 16,7
Juni 1981 13,8
Juni 1982 13,6
Juni 1983 15,1
Juni 1984 14,4
Juni 1985 14,7
Juni 1986 16,2
Juni 1987 12,4
Juni 1988 16,0
Juni 1989 16,1
Juni 1990 15,5
Juni 1991 12,2
Juni 1992 18,1
Juni 1993 13,3
Juni 1994 14,3
Juni 1995 16,1
Juni 1996 15,2
Juni 1997 16,2
Juni 1998 13,5
Juni 1999 17,2
Juni 2000 14,7
Juni 2001 15,4
Juni 2002 17,5
Juni 2003 16,1
Juni 2004 14,6
Juni 2005 15,1
Juni 2006 17,0
Juni 2007 16,6
Juni 2008 16,5
Juni 2009 14,0
Juni 2010 15,7
Juni 2011 17,4
Juni 2012 13,7
Juni 2013 16,5
Juni 2014 14,2
Juni 2015 14,5
Juni 2016 16,5
Juni 2017 15,2
Juli 1900 17,1
Juli 1901 21,2
Juli 1902 13,7
Juli 1903 16,5
Juli 1904 15,8
Juli 1905 16,9
Juli 1906 17,5
Juli 1907 14,9
Juli 1908 16,1
Juli 1909 15,4
Juli 1910 15,1
Juli 1911 16,2
Juli 1912 18,4
Juli 1913 16,4
Juli 1914 21,0
Juli 1915 16,1
Juli 1916 16,8
Juli 1917 16,2
Juli 1918 17,1
Juli 1919 17,8
Juli 1920 17,0
Juli 1921 15,1
Juli 1922 15,7
Juli 1923 17,1
Juli 1924 16,6
Juli 1925 19,3
Juli 1926 18,7
Juli 1927 19,2
Juli 1928 14,9
Juli 1929 15,7
Juli 1930 18,2
Juli 1931 16,2
Juli 1932 18,9
Juli 1933 18,6
Juli 1934 16,6
Juli 1935 17,5
Juli 1936 19,0
Juli 1937 19,0
Juli 1938 17,9
Juli 1939 18,2
Juli 1940 18,3
Juli 1941 20,5
Juli 1942 16,4
Juli 1943 17,1
Juli 1944 19,4
Juli 1945 19,1
Juli 1946 18,9
Juli 1947 19,1
Juli 1948 18,3
Juli 1949 17,9
Juli 1950 16,0
Juli 1951 16,6
Juli 1952 16,4
Juli 1953 17,4
Juli 1954 16,6
Juli 1955 19,7
Juli 1956 16,1
Juli 1957 17,8
Juli 1958 16,5
Juli 1959 19,3
Juli 1960 16,3
Juli 1961 15,8
Juli 1962 14,9
Juli 1963 17,3
Juli 1964 16,9
Juli 1965 15,0
Juli 1966 18,5
Juli 1967 18,3
Juli 1968 16,6
Juli 1969 18,9
Juli 1970 16,0
Juli 1971 17,7
Juli 1972 20,2
Juli 1973 20,1
Juli 1974 15,6
Juli 1975 19,4
Juli 1976 17,6
Juli 1977 14,4
Juli 1978 15,8
Juli 1979 15,1
Juli 1980 17,8
Juli 1981 17,4
Juli 1982 18,4
Juli 1983 19,0
Juli 1984 16,3
Juli 1985 16,9
Juli 1986 17,3
Juli 1987 16,4
Juli 1988 18,2
Juli 1989 18,4
Juli 1990 16,1
Juli 1991 18,9
Juli 1992 17,9
Juli 1993 16,7
Juli 1994 21,5
Juli 1995 18,0
Juli 1996 16,1
Juli 1997 19,6
Juli 1998 16,5
Juli 1999 20,2
Juli 2000 16,2
Juli 2001 20,0
Juli 2002 19,2
Juli 2003 20,6
Juli 2004 17,1
Juli 2005 19,4
Juli 2006 20,8
Juli 2007 17,0
Juli 2008 18,8
Juli 2009 17,8
Juli 2010 21,2
Juli 2011 19,4
Juli 2012 17,8
Juli 2013 18,4
Juli 2014 20,7
Juli 2015 17,0
Juli 2016 18,9
Juli 2017 17,4
Augusti 1900 16,6
Augusti 1901 18,1
Augusti 1902 13,4
Augusti 1903 14,4
Augusti 1904 14,8
Augusti 1905 14,6
Augusti 1906 14,8
Augusti 1907 12,9
Augusti 1908 15,6
Augusti 1909 15,2
Augusti 1910 14,4
Augusti 1911 17,7
Augusti 1912 15,9
Augusti 1913 15,3
Augusti 1914 15,6
Augusti 1915 15,1
Augusti 1916 13,1
Augusti 1917 17,3
Augusti 1918 15,4
Augusti 1919 13,8
Augusti 1920 14,7
Augusti 1921 15,3
Augusti 1922 14,3
Augusti 1923 13,8
Augusti 1924 16,6
Augusti 1925 16,1
Augusti 1926 15,8
Augusti 1927 17,3
Augusti 1928 14,0
Augusti 1929 14,7
Augusti 1930 16,3
Augusti 1931 15,3
Augusti 1932 16,3
Augusti 1933 16,1
Augusti 1934 17,1
Augusti 1935 15,6
Augusti 1936 16,5
Augusti 1937 18,7
Augusti 1938 18,5
Augusti 1939 19,5
Augusti 1940 14,8
Augusti 1941 15,8
Augusti 1942 16,9
Augusti 1943 15,3
Augusti 1944 18,9
Augusti 1945 17,7
Augusti 1946 16,0
Augusti 1947 17,9
Augusti 1948 15,9
Augusti 1949 15,4
Augusti 1950 17,2
Augusti 1951 17,4
Augusti 1952 15,3
Augusti 1953 16,2
Augusti 1954 15,7
Augusti 1955 19,6
Augusti 1956 13,8
Augusti 1957 15,5
Augusti 1958 15,2
Augusti 1959 18,5
Augusti 1960 15,4
Augusti 1961 14,7
Augusti 1962 13,9
Augusti 1963 16,7
Augusti 1964 15,1
Augusti 1965 14,7
Augusti 1966 15,5
Augusti 1967 16,4
Augusti 1968 17,6
Augusti 1969 18,8
Augusti 1970 16,8
Augusti 1971 16,4
Augusti 1972 16,2
Augusti 1973 16,7
Augusti 1974 16,4
Augusti 1975 19,6
Augusti 1976 17,2
Augusti 1977 15,2
Augusti 1978 15,7
Augusti 1979 16,2
Augusti 1980 15,3
Augusti 1981 15,4
Augusti 1982 17,7
Augusti 1983 18,5
Augusti 1984 17,1
Augusti 1985 16,2
Augusti 1986 13,9
Augusti 1987 13,3
Augusti 1988 15,6
Augusti 1989 16,0
Augusti 1990 17,4
Augusti 1991 17,9
Augusti 1992 16,5
Augusti 1993 14,4
Augusti 1994 17,3
Augusti 1995 18,4
Augusti 1996 19,8
Augusti 1997 21,3
Augusti 1998 14,9
Augusti 1999 17,1
Augusti 2000 16,5
Augusti 2001 17,4
Augusti 2002 21,3
Augusti 2003 17,7
Augusti 2004 18,5
Augusti 2005 17,0
Augusti 2006 19,2
Augusti 2007 17,8
Augusti 2008 16,0
Augusti 2009 17,5
Augusti 2010 17,2
Augusti 2011 17,4
Augusti 2012 16,8
Augusti 2013 17,8
Augusti 2014 17,5
Augusti 2015 18,2
Augusti 2016 16,8
Augusti 2017 17,0
September 1900 11,5
September 1901 13,0
September 1902 9,7
September 1903 12,3
September 1904 11,4
September 1905 11,2
September 1906 10,8
September 1907 10,8
September 1908 10,7
September 1909 10,9
September 1910 11,7
September 1911 12,2
September 1912 9,0
September 1913 11,5
September 1914 11,7
September 1915 10,0
September 1916 9,8
September 1917 12,2
September 1918 10,6
September 1919 12,4
September 1920 11,7
September 1921 10,9
September 1922 10,5
September 1923 10,7
September 1924 12,8
September 1925 11,1
September 1926 11,4
September 1927 11,6
September 1928 10,9
September 1929 11,7
September 1930 10,0
September 1931 8,4
September 1932 11,8
September 1933 12,0
September 1934 14,9
September 1935 11,4
September 1936 11,0
September 1937 12,7
September 1938 13,8
September 1939 12,0
September 1940 10,5
September 1941 11,1
September 1942 12,4
September 1943 12,3
September 1944 11,9
September 1945 10,9
September 1946 12,8
September 1947 14,7
September 1948 12,4
September 1949 15,3
September 1950 12,5
September 1951 13,6
September 1952 9,7
September 1953 12,0
September 1954 11,8
September 1955 14,3
September 1956 11,7
September 1957 10,2
September 1958 13,2
September 1959 12,0
September 1960 12,1
September 1961 13,0
September 1962 10,8
September 1963 13,3
September 1964 12,1
September 1965 13,0
September 1966 11,3
September 1967 13,1
September 1968 12,8
September 1969 12,3
September 1970 11,8
September 1971 11,0
September 1972 11,3
September 1973 10,4
September 1974 13,2
September 1975 14,2
September 1976 10,4
September 1977 10,3
September 1978 10,1
September 1979 11,8
September 1980 13,2
September 1981 12,1
September 1982 12,7
September 1983 12,8
September 1984 11,0
September 1985 10,7
September 1986 9,3
September 1987 10,9
September 1988 13,6
September 1989 13,4
September 1990 10,5
September 1991 12,1
September 1992 12,2
September 1993 9,6
September 1994 12,2
September 1995 12,5
September 1996 10,9
September 1997 13,1
September 1998 13,0
September 1999 16,1
September 2000 12,1
September 2001 12,7
September 2002 13,6
September 2003 13,6
September 2004 13,5
September 2005 13,9
September 2006 15,6
September 2007 12,2
September 2008 11,4
September 2009 14,1
September 2010 12,0
September 2011 14,0
September 2012 12,2
September 2013 13,0
September 2014 13,6
September 2015 13,5
September 2016 15,3
September 2017 13,1
Oktober 1900 7,0
Oktober 1901 10,0
Oktober 1902 4,8
Oktober 1903 4,8
Oktober 1904 6,5
Oktober 1905 3,9
Oktober 1906 6,8
Oktober 1907 10,0
Oktober 1908 8,0
Oktober 1909 9,8
Oktober 1910 7,0
Oktober 1911 5,5
Oktober 1912 4,8
Oktober 1913 6,9
Oktober 1914 5,8
Oktober 1915 4,1
Oktober 1916 5,2
Oktober 1917 7,3
Oktober 1918 7,8
Oktober 1919 5,2
Oktober 1920 5,8
Oktober 1921 7,1
Oktober 1922 4,3
Oktober 1923 7,1
Oktober 1924 8,1
Oktober 1925 4,3
Oktober 1926 4,0
Oktober 1927 5,5
Oktober 1928 6,7
Oktober 1929 7,5
Oktober 1930 7,9
Oktober 1931 5,6
Oktober 1932 5,2
Oktober 1933 7,8
Oktober 1934 8,5
Oktober 1935 7,5
Oktober 1936 4,6
Oktober 1937 8,9
Oktober 1938 8,4
Oktober 1939 4,1
Oktober 1940 6,2
Oktober 1941 5,0
Oktober 1942 7,8
Oktober 1943 9,2
Oktober 1944 7,9
Oktober 1945 6,5
Oktober 1946 5,6
Oktober 1947 6,9
Oktober 1948 6,2
Oktober 1949 8,2
Oktober 1950 7,6
Oktober 1951 8,6
Oktober 1952 5,1
Oktober 1953 9,5
Oktober 1954 6,8
Oktober 1955 6,8
Oktober 1956 6,5
Oktober 1957 7,6
Oktober 1958 8,9
Oktober 1959 7,9
Oktober 1960 6,4
Oktober 1961 11,0
Oktober 1962 8,2
Oktober 1963 7,7
Oktober 1964 7,6
Oktober 1965 8,1
Oktober 1966 6,9
Oktober 1967 9,1
Oktober 1968 5,9
Oktober 1969 8,0
Oktober 1970 7,2
Oktober 1971 7,7
Oktober 1972 7,4
Oktober 1973 5,2
Oktober 1974 6,0
Oktober 1975 7,8
Oktober 1976 6,2
Oktober 1977 8,3
Oktober 1978 7,0
Oktober 1979 5,8
Oktober 1980 6,0
Oktober 1981 6,8
Oktober 1982 7,8
Oktober 1983 7,8
Oktober 1984 9,2
Oktober 1985 8,3
Oktober 1986 7,5
Oktober 1987 8,9
Oktober 1988 6,6
Oktober 1989 8,0
Oktober 1990 7,7
Oktober 1991 7,7
Oktober 1992 4,3
Oktober 1993 6,5
Oktober 1994 6,5
Oktober 1995 9,7
Oktober 1996 8,6
Oktober 1997 5,1
Oktober 1998 6,9
Oktober 1999 8,1
Oktober 2000 10,6
Oktober 2001 10,0
Oktober 2002 4,0
Oktober 2003 5,2
Oktober 2004 7,8
Oktober 2005 8,9
Oktober 2006 9,8
Oktober 2007 7,7
Oktober 2008 8,4
Oktober 2009 5,7
Oktober 2010 6,4
Oktober 2011 8,5
Oktober 2012 6,8
Oktober 2013 8,8
Oktober 2014 9,5
Oktober 2015 8,1
Oktober 2016 7,2
Oktober 2017 8,0
November 1900 2,8
November 1901 -0,9
November 1902 1,4
November 1903 0,5
November 1904 0,0
November 1905 1,8
November 1906 3,9
November 1907 3,3
November 1908 -0,5
November 1909 -1,6
November 1910 1,5
November 1911 3,4
November 1912 1,3
November 1913 4,6
November 1914 1,5
November 1915 0,3
November 1916 4,4
November 1917 2,5
November 1918 3,7
November 1919 -1,8
November 1920 3,3
November 1921 -0,7
November 1922 0,6
November 1923 0,8
November 1924 3,0
November 1925 -1,5
November 1926 3,6
November 1927 -0,4
November 1928 3,2
November 1929 4,1
November 1930 2,8
November 1931 3,9
November 1932 2,7
November 1933 1,3
November 1934 3,6
November 1935 4,8
November 1936 3,8
November 1937 2,9
November 1938 5,4
November 1939 3,4
November 1940 3,0
November 1941 1,0
November 1942 2,1
November 1943 2,6
November 1944 3,2
November 1945 2,2
November 1946 2,8
November 1947 0,3
November 1948 1,7
November 1949 4,4
November 1950 2,3
November 1951 4,3
November 1952 0,0
November 1953 3,8
November 1954 2,0
November 1955 2,7
November 1956 -1,3
November 1957 2,6
November 1958 4,8
November 1959 4,3
November 1960 3,5
November 1961 3,7
November 1962 2,3
November 1963 3,2
November 1964 2,7
November 1965 -1,2
November 1966 3,0
November 1967 4,7
November 1968 1,0
November 1969 1,5
November 1970 1,0
November 1971 1,3
November 1972 3,8
November 1973 -0,1
November 1974 3,8
November 1975 3,8
November 1976 2,9
November 1977 3,8
November 1978 5,3
November 1979 3,3
November 1980 0,4
November 1981 1,6
November 1982 5,0
November 1983 1,7
November 1984 4,7
November 1985 0,8
November 1986 5,2
November 1987 2,9
November 1988 -0,3
November 1989 2,8
November 1990 2,0
November 1991 4,0
November 1992 2,6
November 1993 1,4
November 1994 3,5
November 1995 0,4
November 1996 3,6
November 1997 2,6
November 1998 0,2
November 1999 4,7
November 2000 7,0
November 2001 3,1
November 2002 1,0
November 2003 4,6
November 2004 1,9
November 2005 4,4
November 2006 4,9
November 2007 2,4
November 2008 3,3
November 2009 5,6
November 2010 0,3
November 2011 6,1
November 2012 4,6
November 2013 4,4
November 2014 5,5
November 2015 5,0
November 2016 2,0
November 2017 3,8
December 1900 -0,8
December 1901 -3,3
December 1902 -4,1
December 1903 -0,3
December 1904 -2,0
December 1905 0,2
December 1906 -2,3
December 1907 -3,2
December 1908 -0,7
December 1909 -0,8
December 1910 0,4
December 1911 1,5
December 1912 1,9
December 1913 -1,9
December 1914 2,3
December 1915 -6,9
December 1916 -0,5
December 1917 -2,3
December 1918 -1,0
December 1919 -3,2
December 1920 -0,7
December 1921 -0,9
December 1922 -0,4
December 1923 -3,7
December 1924 2,6
December 1925 -4,2
December 1926 -2,7
December 1927 -5,3
December 1928 -1,0
December 1929 3,2
December 1930 1,1
December 1931 -1,5
December 1932 2,6
December 1933 -2,8
December 1934 2,9
December 1935 0,5
December 1936 3,0
December 1937 -3,6
December 1938 -0,2
December 1939 -2,5
December 1940 -2,3
December 1941 -2,4
December 1942 0,2
December 1943 0,6
December 1944 1,8
December 1945 -1,0
December 1946 0,1
December 1947 -1,5
December 1948 2,7
December 1949 1,5
December 1950 -0,6
December 1951 2,4
December 1952 -1,2
December 1953 2,4
December 1954 2,1
December 1955 -2,6
December 1956 0,3
December 1957 -0,4
December 1958 -1,1
December 1959 0,4
December 1960 1,7
December 1961 -2,9
December 1962 -2,7
December 1963 -1,2
December 1964 -0,3
December 1965 -3,4
December 1966 0,2
December 1967 -4,0
December 1968 -0,9
December 1969 -3,4
December 1970 -0,2
December 1971 1,7
December 1972 3,9
December 1973 -1,9
December 1974 1,8
December 1975 1,3
December 1976 -2,0
December 1977 0,5
December 1978 -5,4
December 1979 -1,1
December 1980 -0,2
December 1981 -5,1
December 1982 0,9
December 1983 -0,5
December 1984 1,4
December 1985 -3,7
December 1986 -0,8
December 1987 -0,9
December 1988 -1,8
December 1989 -1,6
December 1990 1,4
December 1991 1,2
December 1992 1,6
December 1993 0,2
December 1994 2,4
December 1995 -4,3
December 1996 -2,6
December 1997 0,1
December 1998 0,2
December 1999 -1,0
December 2000 2,9
December 2001 -1,4
December 2002 -3,4
December 2003 1,5
December 2004 1,6
December 2005 0,1
December 2006 4,9
December 2007 1,8
December 2008 1,5
December 2009 -1,4
December 2010 -6,6
December 2011 2,5
December 2012 -3,0
December 2013 3,4
December 2014 0,5
December 2015 4,1
December 2016 2,2
December 2017 1,5
Datakälla: SMHI samt Anders Moberg, Stockholms Universitet.

Kommentar

Statistiken visar att det skett stora förändringar i medeltemperatur sedan 1900-talets början i Stockholm. Temperaturen har ökat under alla årstider, där ökningen har varit störst under vinterhalvåret.

För referensperioden 1961-1990 var februari årets kallaste månad i Stockholm med en medeltemperatur på -3,0°C. Övriga månader med en medeltemperatur under noll var december och januari. Årets varmaste månad var juli med en medeltemperatur på 17,2°C, följt av augusti och juni.

När man jämför tidsperioden 1961-1990 med 1991-2017 framgår att medeltemperaturen har ökat för nästan alla månader, se diagram under "Månadsmedeltemperatur Stockholm". För vintermånaderna har temperaturen ökat mest i februari, med 1,8°C när man jämför de två tidsperioderna. Men temperaturen har ökat mycket i juli och augusti också, 1,4°C för båda månaderna. Endast juni månad uppvisar en minskning, med 0,2°C. Medeltemperaturen i oktober är i stort sett oförändrad.

Indikator TEMA.1.2.12
Senast uppdaterad: 2018-11-12

Dokument

Nyheter

Mer information