Maximal dygnsmedeltemperatur

Ihållande perioder av värme under sommaren kan orsaka både hälsoproblem och ökad dödlighet för särskilda riskgrupper. Det gäller särskilt under de perioder när värmen är hög under hela dygnet. När nätterna är varma hinner kroppen inte återhämta sig.

Den maximala dygnsmedeltemperaturen utgörs av varje års högsta dygnsmedeltemperatur. Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen i Observatorielunden i centrala Stockholm, och utgör grund för beräkning av dygnsmedelvärden. För denna indikator avses det vanliga dygnet, som sträcker sig mellan klockan 00-00.

Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 23,0°C.

Årets högsta dygnsmedeltemperatur uppmätt vid Observatorielunden
Mätserie Senaste värdet (°C) Datum
Årsvärden  25,6 2019
Linjär trend  24,0 2019
Datakälla: SMHI

Kommentar

Diagrammet visar den maximala dygnsmedeltemperaturen mellan åren 1941 och 2019 för mätstationen Observatorielunden. Indikatorn uppvisar en stor variation från år till år. Under hela perioden 1941–2019 var medelvärdet för den maximala dygnsmedeltemperaturen 23,4°C. Den 7:e augusti år 1975 uppmättes tidsseriens högsta dygnsmedeltemperatur, 28,3°C.

Trendlinjen visar på en ökning, under referensperioden 1961–1990 var den maximala dygnsmedeltemperaturen i genomsnitt 23,0°C, jämfört med 23,9°C under perioden år 1991–2018, en ökning med 0,9°C.

När man jämför mätstationerna Observatorielunden (innerstad) och Högdalen (ytterstad) under perioden 1991–2019, ser man att den maximala dygnsmedeltemperaturen var 1°C högre för mätstationen Observatorielunden jämfört med Högdalen. Detta är troligtvis ett resultat av den urbana värmeö-effekten i innerstadens tätbebyggda miljö, jämfört med ytterstaden som har mer grönska vilket sänker temperaturen.

Indikator TEMA.1.2.29
Senast uppdaterad: 2020-12-15

Fakta

Dokument

Nya klimatindikatorer för temperatur i Stockholm

Miljöförvaltningen har analyserat temperaturdata för Stockholm, som presenteras i form av nya indikatorer för maxtemperatur, värmeböljor, tropiska dygn, växtsäsong m.m. Läs rapporten här.