Maximal dygnsmedeltemperatur

Ihållande perioder av värme under sommaren kan orsaka både hälsoproblem och ökad dödlighet för särskilda riskgrupper. Det gäller särskilt under de perioder när värmen är hög under hela dygnet. När nätterna är varma hinner kroppen inte återhämta sig.

Den maximala dygnsmedeltemperaturen utgörs av varje års högsta dygnsmedeltemperatur. Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen i Observatorielunden i centrala Stockholm, och utgör grund för beräkning av dygnsmedelvärden. För denna indikator avses det vanliga dygnet, som sträcker sig mellan klockan 00-00.

Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 23,0°C.

Årets högsta dygnsmedeltemperatur uppmätt vid Observatorielunden
Mätområde Datum Värde (°C)
Årsvärden 1941 26,0
Årsvärden 1942 22,3
Årsvärden 1943 22,8
Årsvärden 1944 25,9
Årsvärden 1945 26,8
Årsvärden 1946 21,4
Årsvärden 1947 26,7
Årsvärden 1948 25,0
Årsvärden 1949 21,4
Årsvärden 1950 22,3
Årsvärden 1951 21,7
Årsvärden 1952 21,3
Årsvärden 1953 22,9
Årsvärden 1954 22,4
Årsvärden 1955 26,2
Årsvärden 1956 21,1
Årsvärden 1957 21,5
Årsvärden 1958 21,6
Årsvärden 1959 24,4
Årsvärden 1960 20,9
Årsvärden 1961 21,5
Årsvärden 1962 18,7
Årsvärden 1963 22,0
Årsvärden 1964 22,0
Årsvärden 1965 19,6
Årsvärden 1966 24,0
Årsvärden 1967 23,2
Årsvärden 1968 23,2
Årsvärden 1969 24,5
Årsvärden 1970 23,3
Årsvärden 1971 22,0
Årsvärden 1972 23,8
Årsvärden 1973 25,6
Årsvärden 1974 19,1
Årsvärden 1975 28,3
Årsvärden 1976 24,3
Årsvärden 1977 22,4
Årsvärden 1978 23,5
Årsvärden 1979 23,2
Årsvärden 1980 22,4
Årsvärden 1981 21,6
Årsvärden 1982 26,0
Årsvärden 1983 27,6
Årsvärden 1984 21,0
Årsvärden 1985 21,7
Årsvärden 1986 21,8
Årsvärden 1987 22,7
Årsvärden 1988 22,6
Årsvärden 1989 25,8
Årsvärden 1990 23,3
Årsvärden 1991 23,5
Årsvärden 1992 23,0
Årsvärden 1993 19,4
Årsvärden 1994 27,2
Årsvärden 1995 24,1
Årsvärden 1996 23,7
Årsvärden 1997 23,9
Årsvärden 1998 19,5
Årsvärden 1999 25,4
Årsvärden 2000 21,7
Årsvärden 2001 24,8
Årsvärden 2002 24,5
Årsvärden 2003 25,3
Årsvärden 2004 24,6
Årsvärden 2005 26,2
Årsvärden 2006 25,3
Årsvärden 2007 23,5
Årsvärden 2008 24,3
Årsvärden 2009 23,7
Årsvärden 2010 26,7
Årsvärden 2011 22,9
Årsvärden 2012 21,5
Årsvärden 2013 22,5
Årsvärden 2014 25,5
Årsvärden 2015 23,6
Årsvärden 2016 23,4
Årsvärden 2017 21,9
Årsvärden 2018 26,9
Årsvärden 2019 25,6
Linjär trend 1941 22,8
Linjär trend 2019 24,0
Datakälla: SMHI

Kommentar

Diagrammet visar den maximala dygnsmedeltemperaturen mellan åren 1941 och 2019 för mätstationen Observatorielunden. Indikatorn uppvisar en stor variation från år till år. Under hela perioden 1941–2019 var medelvärdet för den maximala dygnsmedeltemperaturen 23,4°C. Den 7:e augusti år 1975 uppmättes tidsseriens högsta dygnsmedeltemperatur, 28,3°C.

Trendlinjen visar på en ökning, under referensperioden 1961–1990 var den maximala dygnsmedeltemperaturen i genomsnitt 23,0°C, jämfört med 23,9°C under perioden år 1991–2018, en ökning med 0,9°C.

När man jämför mätstationerna Observatorielunden (innerstad) och Högdalen (ytterstad) under perioden 1991–2019, ser man att den maximala dygnsmedeltemperaturen var 1°C högre för mätstationen Observatorielunden jämfört med Högdalen. Detta är troligtvis ett resultat av den urbana värmeö-effekten i innerstadens tätbebyggda miljö, jämfört med ytterstaden som har mer grönska vilket sänker temperaturen.

Indikator TEMA.1.2.29
Senast uppdaterad: 2020-12-15

Fakta

Dokument

Nya klimatindikatorer för temperatur i Stockholm

Miljöförvaltningen har analyserat temperaturdata för Stockholm, som presenteras i form av nya indikatorer för maxtemperatur, värmeböljor, tropiska dygn, växtsäsong m.m. Läs rapporten här.