Maximal dygnstemperatur

Indikatorn Maximal dygnstemperatur utgörs av varje års högsta uppmätta temperatur. Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen i Observatorielunden i centrala Stockholm, och utgör grund för beräkning av dygnsmaxvärden. För denna indikator avses temperaturdygnet, som sträcker sig mellan klockan 19-19 svensk tid enligt SMHI:s definition.

Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 29,8 °C.

Årets högsta temperatur uppmätt vid Observatorielunden
Datakälla: SMHI

Kommentar

Diagrammet visar den maximala dygnstemperaturen mellan åren 1941 och 2019 för mätstationen Observatorielunden. Tidsserien uppvisar en stor variation från år till år, samtidigt som trenden visar en tydlig ökning. Under referensperioden 1961–1990 var den maximala dygnstemperaturen i genomsnitt 29,8°C. Detta kan jämföras med 30,6°C under perioden 1991–2019, en ökning med 0,8°C.

Det är vanligast att årets högsta dygnstemperatur uppmäts i juli, detta har skett drygt 50 % av åren i tidsserien. Näst vanligast är att det inträffar i juni, följt av augusti. Vid ett fåtal fall har det skett i maj. Den 8:e augusti 1975 uppmättes tidsseriens högsta dygnstemperatur, 35,4°C.

När man jämför mätstationerna Observatorielunden (innerstad) och Högdalen (ytterstad) under perioden 1991–2019, ser man att den maximala dygnstemperaturen var 2°C högre för mätstationen Observatorielunden jämfört med Högdalen. Detta är troligtvis ett resultat av den urbana värmeö-effekten i innerstadens tätbebyggda miljö, jämfört med ytterstaden som har mer grönska vilket sänker temperaturen.

Indikator TEMA.1.2.28
Senast uppdaterad: 2020-12-15

Fakta

Dokument

Nya klimatindikatorer för temperatur i Stockholm

Miljöförvaltningen har analyserat temperaturdata för Stockholm, som presenteras i form av nya indikatorer för maxtemperatur, värmeböljor, tropiska dygn, växtsäsong m.m. Läs rapporten här.