Årsmedeltemperatur

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätstationen har varit i drift sedan 1756, vilket gör den till en av världens längsta mätserier. Här redovisas mätdata från 1900-talets början. Årsmedeltemperaturen för referensperioden 1961-1990 var 6,6°C i Stockholm.

På grund av den s.k. "värmeöeffekten" då staden har vuxit har medeltemperaturen stigit mer än för omgivande områden i länet. För att se en korrigerad mätserie över medeltemperaturen, se länk "Korrigerad årsmedeltemperatur". Denna mätserie sträcker sig längre bakåt i tiden.

Årsmedeltemperatur vid Observatorielunden
Mätområde Datum Värde (°C)
Årsvärden 1900 5,8
Årsvärden 1901 6,6
Årsvärden 1902 4,2
Årsvärden 1903 6,5
Årsvärden 1904 5,4
Årsvärden 1905 6,2
Årsvärden 1906 6,6
Årsvärden 1907 5,5
Årsvärden 1908 5,8
Årsvärden 1909 5,2
Årsvärden 1910 6,7
Årsvärden 1911 6,9
Årsvärden 1912 5,8
Årsvärden 1913 6,7
Årsvärden 1914 7,3
Årsvärden 1915 4,5
Årsvärden 1916 5,7
Årsvärden 1917 5,3
Årsvärden 1918 6,1
Årsvärden 1919 5,4
Årsvärden 1920 6,9
Årsvärden 1921 6,8
Årsvärden 1922 5,2
Årsvärden 1923 5,1
Årsvärden 1924 5,9
Årsvärden 1925 6,3
Årsvärden 1926 5,8
Årsvärden 1927 5,8
Årsvärden 1928 5,5
Årsvärden 1929 5,8
Årsvärden 1930 7,6
Årsvärden 1931 5,2
Årsvärden 1932 6,7
Årsvärden 1933 6,5
Årsvärden 1934 8,2
Årsvärden 1935 7,0
Årsvärden 1936 7,2
Årsvärden 1937 7,3
Årsvärden 1938 8,1
Årsvärden 1939 7,2
Årsvärden 1940 5,0
Årsvärden 1941 4,8
Årsvärden 1942 4,6
Årsvärden 1943 7,8
Årsvärden 1944 7,2
Årsvärden 1945 7,0
Årsvärden 1946 6,7
Årsvärden 1947 6,3
Årsvärden 1948 7,1
Årsvärden 1949 8,1
Årsvärden 1950 7,1
Årsvärden 1951 7,0
Årsvärden 1952 5,8
Årsvärden 1953 7,8
Årsvärden 1954 6,4
Årsvärden 1955 6,2
Årsvärden 1956 5,2
Årsvärden 1957 6,5
Årsvärden 1958 5,9
Årsvärden 1959 7,8
Årsvärden 1960 6,6
Årsvärden 1961 7,6
Årsvärden 1962 5,7
Årsvärden 1963 6,1
Årsvärden 1964 6,8
Årsvärden 1965 5,8
Årsvärden 1966 5,8
Årsvärden 1967 7,1
Årsvärden 1968 6,6
Årsvärden 1969 6,5
Årsvärden 1970 5,6
Årsvärden 1971 6,9
Årsvärden 1972 7,7
Årsvärden 1973 7,4
Årsvärden 1974 7,7
Årsvärden 1975 8,5
Årsvärden 1976 6,3
Årsvärden 1977 6,5
Årsvärden 1978 6,0
Årsvärden 1979 6,0
Årsvärden 1980 6,1
Årsvärden 1981 6,1
Årsvärden 1982 7,1
Årsvärden 1983 7,6
Årsvärden 1984 7,4
Årsvärden 1985 4,8
Årsvärden 1986 6,2
Årsvärden 1987 5,0
Årsvärden 1988 7,0
Årsvärden 1989 8,5
Årsvärden 1990 8,4
Årsvärden 1991 7,4
Årsvärden 1992 8,0
Årsvärden 1993 7,1
Årsvärden 1994 7,4
Årsvärden 1995 7,2
Årsvärden 1996 6,5
Årsvärden 1997 7,8
Årsvärden 1998 6,9
Årsvärden 1999 8,3
Årsvärden 2000 8,5
Årsvärden 2001 7,6
Årsvärden 2002 8,1
Årsvärden 2003 7,8
Årsvärden 2004 7,6
Årsvärden 2005 8,0
Årsvärden 2006 8,5
Årsvärden 2007 8,2
Årsvärden 2008 8,5
Årsvärden 2009 7,7
Årsvärden 2010 6,0
Årsvärden 2011 8,5
Årsvärden 2012 7,3
Årsvärden 2013 7,8
Årsvärden 2014 8,8
Årsvärden 2015 8,7
Årsvärden 2016 8,2
Årsvärden 2017 8,0
Årsvärden 2018 8,8
Årsvärden 2019 8,6
Linjär trend 1900 5,7
Linjär trend 2019 7,9
Datakälla: SMHI

Kommentar

Den inlagda trendlinjen visar tydligt att årsmedeltemperaturen i Stockholm har stigit sedan 1900-talets början. När medelvärdet för referensperioden 1961-1990 jämförs med 1991-2019 så har årsmedeltemperaturen i Stockholm ökat med 1,2°C.

2018 var tillsammans med 2014 det hittills varmaste året som uppmätts, med en årsmedeltemperatur i Stockholm på 8,8°C. Det är drygt två grader varmare än medelvärdet för referensperioden 1961-1990. Årsmedeltemperaturen i Stockholm 2019 var 8,6°C, vilket är ett av de varmaste år som uppmätts.

Mitten av 1980-talet kännetecknades av några ovanligt kalla år, men sedan dess har nästan alla år varit varmare än normalvärdet för 1961-1990. 2010 var kallare än vanligt men sett i jämförelse med hela tidsserien var det ett ganska normalt år. Det kallaste år som registrerats i Stockholm var 1867, då årsmedeltemperaturen var endast 3,2°C.

Indikator TEMA.1.2.1
Senast uppdaterad: 2020-05-11

Länkar

Mer information