Nederbördsdagar

Nederbörden registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätningarna omfattar all nederbörd, både regn och snö. Definitionen på nederbörd är att det uppmätts minst 0,1 mm på ett dygn. Statistik kan laddas hem från SMHI Öppna data från 1961, vilket denna indikator baseras på.

Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 173 nederbördsdagar per år.

Antal nederbördsdagar per år vid Observatorielunden
Mätområde Datum Värde (dygn)
Årsvärden 1961 175
Årsvärden 1962 195
Årsvärden 1963 171
Årsvärden 1964 149
Årsvärden 1965 184
Årsvärden 1966 180
Årsvärden 1967 211
Årsvärden 1968 183
Årsvärden 1969 163
Årsvärden 1970 167
Årsvärden 1971 150
Årsvärden 1972 158
Årsvärden 1973 164
Årsvärden 1974 177
Årsvärden 1975 140
Årsvärden 1976 174
Årsvärden 1977 196
Årsvärden 1978 170
Årsvärden 1979 180
Årsvärden 1980 167
Årsvärden 1981 187
Årsvärden 1982 152
Årsvärden 1983 174
Årsvärden 1984 190
Årsvärden 1985 182
Årsvärden 1986 187
Årsvärden 1987 160
Årsvärden 1988 181
Årsvärden 1989 140
Årsvärden 1990 179
Årsvärden 1991 163
Årsvärden 1992 147
Årsvärden 1993 171
Årsvärden 1994 147
Årsvärden 1995 161
Årsvärden 1996 150
Årsvärden 1997 159
Årsvärden 1998 200
Årsvärden 1999 175
Årsvärden 2000 173
Årsvärden 2001 166
Årsvärden 2002 146
Årsvärden 2003 147
Årsvärden 2004 181
Årsvärden 2005 161
Årsvärden 2006 165
Årsvärden 2007 179
Årsvärden 2008 188
Årsvärden 2009 175
Årsvärden 2010 177
Årsvärden 2011 158
Årsvärden 2012 199
Årsvärden 2013 144
Årsvärden 2014 165
Årsvärden 2015 166
Årsvärden 2016 157
Årsvärden 2017 166
Linjär trend 1961 174
Linjär trend 2017 165
Datakälla: SMHI

Kommentar

Tidsserien visar att det finns en betydande variation från år till år. En linjär trendberäkning visar på en något minskande trend för antal nederbördsdagar per år för perioden 1961-2017. Minskningen är ca -5 %. Under denna tidsperiod var antalet nederbördsdagar i genomsnitt 170 per år.

Flest nederbördsdagar registrerades under 1967 med 211 st. Minst antal är från 1975 och 1989 med 140 st. Under 2017 hade Stockholm 166 nederbördsdagar.

Indikator TEMA.1.2.13
Senast uppdaterad: 2018-05-15

Mer information