Nollgenomgångar

Nollgenomgångar definieras av SMHI som antalet dagar då dygnets högsta temperatur, uppmätt två meter över marken, är över 0°C under samma dygn som dygnets lägsta temperatur varit under 0°C. Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen i Observatorielunden i centrala Stockholm.

Indikatorn nollgenomgångar är enligt SMHI viktig eftersom frekventa temperaturväxlingar runt 0°C kan få konsekvenser för till exempel väghållningen. Risken för halka ökar med hög frekvens av nollgenomgångar. Även jordbruket påverkas av att temperaturen pendlar runt 0°C.

Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 65 nollgenomgångar per år.

Antal dagar där temperaturen varit både över och under noll grader
Datakälla: SMHI

Kommentar

Antalet nollgenomgångar för mätstationen Observatorielunden var 65 dygn per år under referensperioden 1961–1990 jämfört med 59 dygn per år under perioden 1991–2019. Det genomsnittliga antalet nollgenomgångar var alltså 6 dygn färre under perioden 1991–2019 jämfört med referensperioden, en minskning med 10 %.

Antalet nollgenomgångar har alltså blivit färre i Stockholm i takt med att medeltemperaturen har ökat. År 2014 registrerades det lägsta värdet 29 nollgenomgångar, medan det som mest varit 86 st. vilket skedde 1944.

Indikator TEMA.1.2.30
Senast uppdaterad: 2020-12-15

Fakta

Dokument

Nya klimatindikatorer för temperatur i Stockholm

Miljöförvaltningen har analyserat temperaturdata för Stockholm, som presenteras i form av nya indikatorer för maxtemperatur, värmeböljor, tropiska dygn, växtsäsong m.m. Läs rapporten här.