Säsongsmedeltemperatur

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Data över månadsmedeltemperatur finns tillgängligt för perioden 1756 till nutid, datasetet har sammanställts av Anders Moberg vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Här redovisas mätdata från 1900-talets början.

Säsongsmedelvärden har beräknats för de fyra årstiderna: vinter (december-februari), vår (mars-maj), sommar (juni-augusti) och höst (september-november). Indikatorn visar förändringar i säsongsmedeltemperatur årsvis, med start år 1900. För att se endast en årstid, klicka i rutan "Välj årstid" i diagrammet.

Det finns en separat indikator för årsmedeltemperatur, se länk på sidan under "Mer information". Här finns också en mätserie över korrigerad medeltemperatur som tar hänsyn till den s.k. värmeöeffekten.

Temperatur vid Observatorielunden, säsongsmedelvärden
Mätområde Datum Värde (°C)
Vinter 1900 -4,0
Vinter 1901 -3,4
Vinter 1902 -3,0
Vinter 1903 -2,1
Vinter 1904 -1,7
Vinter 1905 -2,1
Vinter 1906 -0,5
Vinter 1907 -2,9
Vinter 1908 -2,2
Vinter 1909 -2,3
Vinter 1910 -0,7
Vinter 1911 -0,8
Vinter 1912 -2,5
Vinter 1913 -0,4
Vinter 1914 -1,2
Vinter 1915 -1,3
Vinter 1916 -3,5
Vinter 1917 -4,4
Vinter 1918 -3,1
Vinter 1919 -2,1
Vinter 1920 -1,8
Vinter 1921 -1,2
Vinter 1922 -3,4
Vinter 1923 -2,0
Vinter 1924 -4,6
Vinter 1925 1,5
Vinter 1926 -4,1
Vinter 1927 -1,9
Vinter 1928 -3,4
Vinter 1929 -4,6
Vinter 1930 1,3
Vinter 1931 -1,8
Vinter 1932 -0,8
Vinter 1933 -0,8
Vinter 1934 -0,6
Vinter 1935 0,1
Vinter 1936 -1,7
Vinter 1937 -0,4
Vinter 1938 -1,2
Vinter 1939 0,3
Vinter 1940 -6,6
Vinter 1941 -6,2
Vinter 1942 -7,8
Vinter 1943 -0,4
Vinter 1944 -0,6
Vinter 1945 -0,3
Vinter 1946 -2,5
Vinter 1947 -4,6
Vinter 1948 -3,0
Vinter 1949 1,5
Vinter 1950 -1,3
Vinter 1951 -1,5
Vinter 1952 -0,1
Vinter 1953 -2,5
Vinter 1954 -2,4
Vinter 1955 -1,7
Vinter 1956 -5,0
Vinter 1957 -0,1
Vinter 1958 -3,2
Vinter 1959 -1,9
Vinter 1960 -2,6
Vinter 1961 0,3
Vinter 1962 -2,1
Vinter 1963 -5,5
Vinter 1964 -2,0
Vinter 1965 -1,8
Vinter 1966 -6,6
Vinter 1967 -1,7
Vinter 1968 -4,5
Vinter 1969 -2,8
Vinter 1970 -6,7
Vinter 1971 -0,6
Vinter 1972 -0,5
Vinter 1973 1,8
Vinter 1974 0,2
Vinter 1975 1,1
Vinter 1976 -1,4
Vinter 1977 -2,5
Vinter 1978 -1,9
Vinter 1979 -5,7
Vinter 1980 -3,5
Vinter 1981 -1,8
Vinter 1982 -4,9
Vinter 1983 -0,2
Vinter 1984 -1,2
Vinter 1985 -5,9
Vinter 1986 -5,1
Vinter 1987 -5,2
Vinter 1988 -0,1
Vinter 1989 1,6
Vinter 1990 1,3
Vinter 1991 -0,3
Vinter 1992 1,1
Vinter 1993 0,7
Vinter 1994 -2,4
Vinter 1995 0,5
Vinter 1996 -4,5
Vinter 1997 -1,2
Vinter 1998 0,7
Vinter 1999 -1,0
Vinter 2000 -0,3
Vinter 2001 -0,1
Vinter 2002 0,0
Vinter 2003 -3,2
Vinter 2004 -0,7
Vinter 2005 0,4
Vinter 2006 -1,6
Vinter 2007 0,8
Vinter 2008 2,3
Vinter 2009 -0,5
Vinter 2010 -4,5
Vinter 2011 -4,2
Vinter 2012 -0,4
Vinter 2013 -2,5
Vinter 2014 1,4
Vinter 2015 0,9
Vinter 2016 0,1
Vinter 2017 0,7
Vår 1900 2,8
Vår 1901 4,6
Vår 1902 1,7
Vår 1903 5,7
Vår 1904 3,3
Vår 1905 4,2
Vår 1906 4,9
Vår 1907 3,5
Vår 1908 3,1
Vår 1909 1,7
Vår 1910 5,5
Vår 1911 5,3
Vår 1912 4,2
Vår 1913 5,7
Vår 1914 5,3
Vår 1915 2,7
Vår 1916 3,7
Vår 1917 1,4
Vår 1918 4,8
Vår 1919 3,9
Vår 1920 6,4
Vår 1921 7,9
Vår 1922 3,7
Vår 1923 3,4
Vår 1924 2,4
Vår 1925 4,6
Vår 1926 4,1
Vår 1927 3,7
Vår 1928 3,6
Vår 1929 3,8
Vår 1930 5,9
Vår 1931 2,7
Vår 1932 3,7
Vår 1933 4,4
Vår 1934 6,1
Vår 1935 4,3
Vår 1936 4,9
Vår 1937 5,5
Vår 1938 6,3
Vår 1939 5,1
Vår 1940 3,0
Vår 1941 2,7
Vår 1942 2,1
Vår 1943 7,1
Vår 1944 3,7
Vår 1945 5,6
Vår 1946 5,3
Vår 1947 4,6
Vår 1948 6,6
Vår 1949 6,2
Vår 1950 6,3
Vår 1951 3,4
Vår 1952 4,2
Vår 1953 6,8
Vår 1954 5,2
Vår 1955 2,2
Vår 1956 4,0
Vår 1957 3,8
Vår 1958 2,5
Vår 1959 6,5
Vår 1960 4,9
Vår 1961 6,5
Vår 1962 3,4
Vår 1963 4,4
Vår 1964 5,6
Vår 1965 4,1
Vår 1966 3,9
Vår 1967 6,0
Vår 1968 5,9
Vår 1969 3,7
Vår 1970 4,0
Vår 1971 4,5
Vår 1972 5,0
Vår 1973 6,3
Vår 1974 5,8
Vår 1975 6,0
Vår 1976 4,4
Vår 1977 4,9
Vår 1978 4,3
Vår 1979 4,9
Vår 1980 4,2
Vår 1981 5,2
Vår 1982 5,9
Vår 1983 5,7
Vår 1984 5,7
Vår 1985 4,0
Vår 1986 5,6
Vår 1987 3,5
Vår 1988 5,1
Vår 1989 7,3
Vår 1990 8,1
Vår 1991 5,5
Vår 1992 6,7
Vår 1993 7,3
Vår 1994 5,8
Vår 1995 5,3
Vår 1996 4,9
Vår 1997 5,3
Vår 1998 5,1
Vår 1999 6,4
Vår 2000 7,2
Vår 2001 5,6
Vår 2002 7,5
Vår 2003 6,5
Vår 2004 6,6
Vår 2005 5,5
Vår 2006 4,6
Vår 2007 8,1
Vår 2008 7,0
Vår 2009 7,2
Vår 2010 5,8
Vår 2011 7,4
Vår 2012 7,2
Vår 2013 5,2
Vår 2014 7,7
Vår 2015 7,2
Vår 2016 7,5
Vår 2017 6,5
Sommar 1900 16,3
Sommar 1901 18,4
Sommar 1902 13,0
Sommar 1903 15,0
Sommar 1904 14,4
Sommar 1905 16,2
Sommar 1906 15,6
Sommar 1907 13,6
Sommar 1908 15,2
Sommar 1909 14,7
Sommar 1910 14,9
Sommar 1911 15,7
Sommar 1912 16,1
Sommar 1913 15,2
Sommar 1914 17,1
Sommar 1915 14,7
Sommar 1916 14,0
Sommar 1917 17,2
Sommar 1918 15,0
Sommar 1919 15,1
Sommar 1920 15,1
Sommar 1921 14,7
Sommar 1922 14,8
Sommar 1923 13,8
Sommar 1924 15,4
Sommar 1925 16,6
Sommar 1926 16,2
Sommar 1927 16,4
Sommar 1928 13,2
Sommar 1929 14,4
Sommar 1930 16,9
Sommar 1931 14,7
Sommar 1932 15,9
Sommar 1933 16,7
Sommar 1934 16,3
Sommar 1935 16,4
Sommar 1936 17,9
Sommar 1937 17,9
Sommar 1938 17,0
Sommar 1939 17,7
Sommar 1940 16,4
Sommar 1941 17,0
Sommar 1942 15,4
Sommar 1943 16,1
Sommar 1944 17,3
Sommar 1945 17,0
Sommar 1946 16,5
Sommar 1947 18,0
Sommar 1948 16,5
Sommar 1949 15,6
Sommar 1950 16,4
Sommar 1951 16,1
Sommar 1952 15,2
Sommar 1953 17,0
Sommar 1954 15,8
Sommar 1955 17,5
Sommar 1956 14,7
Sommar 1957 15,6
Sommar 1958 15,2
Sommar 1959 17,7
Sommar 1960 16,2
Sommar 1961 15,7
Sommar 1962 14,2
Sommar 1963 16,5
Sommar 1964 15,6
Sommar 1965 15,0
Sommar 1966 17,3
Sommar 1967 16,6
Sommar 1968 17,3
Sommar 1969 18,3
Sommar 1970 16,8
Sommar 1971 16,3
Sommar 1972 17,7
Sommar 1973 18,1
Sommar 1974 15,7
Sommar 1975 18,1
Sommar 1976 16,6
Sommar 1977 14,9
Sommar 1978 15,7
Sommar 1979 16,3
Sommar 1980 16,6
Sommar 1981 15,5
Sommar 1982 16,6
Sommar 1983 17,5
Sommar 1984 15,9
Sommar 1985 15,9
Sommar 1986 15,8
Sommar 1987 14,0
Sommar 1988 16,6
Sommar 1989 16,8
Sommar 1990 16,3
Sommar 1991 16,3
Sommar 1992 17,5
Sommar 1993 14,8
Sommar 1994 17,7
Sommar 1995 17,5
Sommar 1996 17,0
Sommar 1997 19,0
Sommar 1998 15,0
Sommar 1999 18,2
Sommar 2000 15,8
Sommar 2001 17,6
Sommar 2002 19,3
Sommar 2003 18,1
Sommar 2004 16,7
Sommar 2005 17,2
Sommar 2006 19,0
Sommar 2007 17,1
Sommar 2008 17,1
Sommar 2009 16,4
Sommar 2010 18,0
Sommar 2011 18,1
Sommar 2012 16,1
Sommar 2013 17,6
Sommar 2014 17,5
Sommar 2015 16,6
Sommar 2016 17,4
Sommar 2017 16,5
Höst 1900 7,1
Höst 1901 7,4
Höst 1902 5,3
Höst 1903 5,9
Höst 1904 6,0
Höst 1905 5,6
Höst 1906 7,2
Höst 1907 8,0
Höst 1908 6,1
Höst 1909 6,4
Höst 1910 6,7
Höst 1911 7,0
Höst 1912 5,0
Höst 1913 7,7
Höst 1914 6,3
Höst 1915 4,8
Höst 1916 6,5
Höst 1917 7,3
Höst 1918 7,4
Höst 1919 5,3
Höst 1920 6,9
Höst 1921 5,8
Höst 1922 5,1
Höst 1923 6,2
Höst 1924 8,0
Höst 1925 4,6
Höst 1926 6,3
Höst 1927 5,6
Höst 1928 6,9
Höst 1929 7,8
Höst 1930 6,9
Höst 1931 6,0
Höst 1932 6,6
Höst 1933 7,0
Höst 1934 9,0
Höst 1935 7,9
Höst 1936 6,5
Höst 1937 8,2
Höst 1938 9,2
Höst 1939 6,5
Höst 1940 6,6
Höst 1941 5,7
Höst 1942 7,4
Höst 1943 8,0
Höst 1944 7,7
Höst 1945 6,5
Höst 1946 7,1
Höst 1947 7,3
Höst 1948 6,8
Höst 1949 9,3
Höst 1950 7,5
Höst 1951 8,8
Höst 1952 4,9
Höst 1953 8,4
Höst 1954 6,9
Höst 1955 7,9
Höst 1956 5,6
Höst 1957 6,8
Höst 1958 9,0
Höst 1959 8,1
Höst 1960 7,3
Höst 1961 9,2
Höst 1962 7,1
Höst 1963 8,1
Höst 1964 7,5
Höst 1965 6,6
Höst 1966 7,1
Höst 1967 9,0
Höst 1968 6,6
Höst 1969 7,3
Höst 1970 6,7
Höst 1971 6,7
Höst 1972 7,5
Höst 1973 5,2
Höst 1974 7,7
Höst 1975 8,6
Höst 1976 6,5
Höst 1977 7,5
Höst 1978 7,5
Höst 1979 7,0
Höst 1980 6,5
Höst 1981 6,8
Höst 1982 8,5
Höst 1983 7,4
Höst 1984 8,3
Höst 1985 6,6
Höst 1986 7,3
Höst 1987 7,6
Höst 1988 6,6
Höst 1989 8,1
Höst 1990 6,7
Höst 1991 7,9
Höst 1992 6,4
Höst 1993 5,8
Höst 1994 7,4
Höst 1995 7,5
Höst 1996 7,7
Höst 1997 6,9
Höst 1998 6,7
Höst 1999 9,6
Höst 2000 9,9
Höst 2001 8,6
Höst 2002 6,2
Höst 2003 7,8
Höst 2004 7,7
Höst 2005 9,1
Höst 2006 10,1
Höst 2007 7,4
Höst 2008 7,7
Höst 2009 8,5
Höst 2010 6,2
Höst 2011 9,5
Höst 2012 7,9
Höst 2013 8,7
Höst 2014 9,5
Höst 2015 8,9
Höst 2016 8,2
Höst 2017 8,3
Datakälla: SMHI samt Anders Moberg, Stockholms Universitet.

Kommentar

Årsmedeltemperaturen i Stockholm för referensperioden 1961-1990 var 6,6°C. Uppdelat per säsong var medeltemperaturen under vintern: -2,3°C, våren: 5,1°C, sommaren: 16,3°C och hösten: 7,3°C. Den generella trenden är att medeltemperaturen har ökat under alla årstider sedan 1900-talets början.

Om man jämför perioden 1961-1990 med 1991-2015 så har årsmedeltemperaturen ökat med 1,1°C i Stockholm. Temperaturen har ökat under alla fyra årstider. Den största temperaturökningen har inträffat under vintern där medeltemperaturen har ökat med 1,5°C. Ökningen under våren var 1,2°C , för sommaren 0,9°C och för hösten 0,7°C.

Indikator TEMA.1.2.10
Senast uppdaterad: 2018-04-18

Dokument

Mer information