Säsongsnederbörd

Nederbörden registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätningarna omfattar all nederbörd, både regn och snö. Definitionen på nederbörd är att det uppmätts minst 0,1 mm på ett dygn.

Säsongsvärden har beräknats för de fyra årstiderna: vinter (december-februari), vår (mars-maj), sommar (juni-augusti) och höst (september-november). Indikatorn visar förändringar i säsongsnederbörd årsvis, med start år 1961. För att se endast en årstid, klicka i rutan "Välj årstid" i diagrammet.

Medelvärden för referensperioden 1961-1990 var för vintern 113 mm, våren 87 mm, sommaren 183 mm och hösten 158 mm.

Säsongsnederbörd vid Observatorielunden
Datakälla: SMHI

Kommentar

Vid en jämförelse av årstiderna framgår att mest nederbörd faller under sommaren (juni-aug) medan våren (mars-maj) är den torraste årstiden i Stockholm. Hösten (sep-nov) är också en nederbördsrik årstid. När man jämför medelvärden för referensperioden 1961-1990 med den efterföljande perioden 1991-2016 så ser man vissa förändringar. Nederbörden under både våren och sommaren har ökat med 7 %. Under hösten har nederbörden däremot minskat något, med 3 %. För vintern är nederbörden i stort sett oförändrad.

Vid en jämförelse mellan olika år så ser man att sommaren uppvisar den största årsvariationen, medan våren har den minsta variationen från år till år.

När man studerar enskilda månader framgår det tydligt att juli och augusti är de nederbördsrikaste månaderna i Stockholm. För hela perioden 1961-2016 var nederbörden i genomsnitt 68 mm i juli och 67 mm i augusti. De torraste månaderna var februari och mars, där medelvärdet var 28 resp. 26 mm. Den största nederbörd som registrerats en enskild månad var i juli 1961 med 176 mm, som minst var det i mars 1964 då endast 0,5 mm nederbörd föll.

Indikator TEMA.1.2.22
Senast uppdaterad: 2019-01-09

Dokument

Länkar

Mer information