Snödjup

Snödjupet har mätts regelbundet vid Observatorielunden i Stockholm sedan vintern 1904/05. Snödjupet mäts dagligen av SMHI kl 07.00 med hjälp av en mätsticka. Mätnoggrannheten uppgår till en centimeter och det rapporterade snödjupet skall helst avse medelvärdet från minst fem mätpunkter med några meters avstånd.

Anders Moberg från Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet har sammanställt datasetet för perioden 1904-1950. Snödjupet redovisas dels som maximalt snödjup i december, dels som maximalt snödjup under vinterperioden december till april. Data från 1951 till nutid kan laddas hem från SMHI Öppna data.

I denna indikator redovisas det maximala snödjupet under vinterperioden (dec-april). Årtal för perioden refererar till år för december månad. Medelvärdet för hela tidsperioden är 28 cm årligt snödjup.

Maximalt snödjup vid Observatorielunden, perioden december-april
Mätområde Datum Värde (cm)
Årsvärden 1904 15
Årsvärden 1905 14
Årsvärden 1906 30
Årsvärden 1907 50
Årsvärden 1908 76
Årsvärden 1909 35
Årsvärden 1910 15
Årsvärden 1911 40
Årsvärden 1912 11
Årsvärden 1913 30
Årsvärden 1914 25
Årsvärden 1915 71
Årsvärden 1916 43
Årsvärden 1917 73
Årsvärden 1918 20
Årsvärden 1919 32
Årsvärden 1920 12
Årsvärden 1921 52
Årsvärden 1922 28
Årsvärden 1923 68
Årsvärden 1924 12
Årsvärden 1925 47
Årsvärden 1926 29
Årsvärden 1927 22
Årsvärden 1928 43
Årsvärden 1929 12
Årsvärden 1930 42
Årsvärden 1931 30
Årsvärden 1932 21
Årsvärden 1933 26
Årsvärden 1934 15
Årsvärden 1935 25
Årsvärden 1936 32
Årsvärden 1937 47
Årsvärden 1938 24
Årsvärden 1939 30
Årsvärden 1940 45
Årsvärden 1941 47
Årsvärden 1942 23
Årsvärden 1943 11
Årsvärden 1944 38
Årsvärden 1945 38
Årsvärden 1946 32
Årsvärden 1947 50
Årsvärden 1948 5
Årsvärden 1949 20
Årsvärden 1950 39
Årsvärden 1951 29
Årsvärden 1952 35
Årsvärden 1953 22
Årsvärden 1954 13
Årsvärden 1955 34
Årsvärden 1956 16
Årsvärden 1957 18
Årsvärden 1958 36
Årsvärden 1959 27
Årsvärden 1960 15
Årsvärden 1961 20
Årsvärden 1962 40
Årsvärden 1963 22
Årsvärden 1964 18
Årsvärden 1965 47
Årsvärden 1966 23
Årsvärden 1967 32
Årsvärden 1968 30
Årsvärden 1969 63
Årsvärden 1970 20
Årsvärden 1971 22
Årsvärden 1972 3
Årsvärden 1973 14
Årsvärden 1974 12
Årsvärden 1975 12
Årsvärden 1976 44
Årsvärden 1977 22
Årsvärden 1978 60
Årsvärden 1979 12
Årsvärden 1980 15
Årsvärden 1981 64
Årsvärden 1982 12
Årsvärden 1983 16
Årsvärden 1984 48
Årsvärden 1985 29
Årsvärden 1986 49
Årsvärden 1987 20
Årsvärden 1988 17
Årsvärden 1989 17
Årsvärden 1990 16
Årsvärden 1991 12
Årsvärden 1992 8
Årsvärden 1993 13
Årsvärden 1994 19
Årsvärden 1995 9
Årsvärden 1996 13
Årsvärden 1997 24
Årsvärden 1998 20
Årsvärden 1999 13
Årsvärden 2000 17
Årsvärden 2001 40
Årsvärden 2002 24
Årsvärden 2003 28
Årsvärden 2004 36
Årsvärden 2005 35
Årsvärden 2006 22
Årsvärden 2007 6
Årsvärden 2008 15
Årsvärden 2009 50
Årsvärden 2010 45
Årsvärden 2011 17
Årsvärden 2012 42
Årsvärden 2013 12
Årsvärden 2014 30
Årsvärden 2015 11
Årsvärden 2016 22
Årsvärden 2017 22
Linjär trend 1904 35
Linjär trend 2017 21
Datakälla: SMHI samt Anders Moberg, Stockholms universitet

Kommentar

Variationen i maximalt snödjup under vintern kan vara mycket stor från år till år. Det största årliga snödjupet under tidsperioden inträffade vintern 1908/09, då det var 76 cm. Även vintrarna 1915/16 och 1917/18 var det över 70 cm snö i Stockholm. Den senaste gången det var minst en halvmeter snö i Stockholm var vintern 2009/10. Man kan också notera att de riktigt snöfattiga vintrarna har inträffat ungefär vart 25-30:e år. Den hittills snöfattigaste vintern var 1972/73, då det maximala snödjupet endast var 3 cm.

Diagrammet visar tydligt att det årliga maximala snödjupet gradvis har minskat under 1900-talet. En linjär trendberäkning för hela tidsperioden sedan 1904 visar på en tydligt minskande trend, ca 40 % minskning. Perioden 1904-1930 var det i medel 35 cm, följt av 1931-1960 då det var 28 cm. Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 uppgår till 27 cm snödjup, medan det för perioden 1991-2015 hade sjunkit till 22 cm. Under 2000-talet har snödjupet dock börjat öka igen.

Det bör påpekas att denna snödjupsindikator inte innefattar månaden november. Orsaken framgår ovan: statistiken från 1904 omfattar bara månaderna dec-april, och för att få en enhetlig tidsserie har vi valt att behålla denna tidsperiod. I november 2016 inträffade ett kraftigt snöfall i Stockholm som gav drygt 40 cm snö, men detta inkluderas alltså inte i statistiken. Detta kan naturligtvis ha inträffat även tidigare år, vilket man bör vara medveten om när man studerar vinterns största snödjup.

Indikator TEMA.1.2.11
Senast uppdaterad: 2018-10-22

Dokument

Snödjup i Observatorielunden

Maximalt årligt snödjup i Observatorielunden 1904-2016, med trendberäkningar (linjär trend och glidande medelvärde).