Solinstrålning

Solinstrålningen registreras vid SMHI:s mätstation i Observatorielunden i centrala Stockholm. Den inkommande solinstrålningen påverkas främst av molnigheten. Den vetenskapliga benämningen är globalstrålning (kortvågig inkommande solstrålning), och mäts i kWh/m².

Det årliga normalvärdet för referensperioden 1961-1990 är 970 kWh/m².

Solinstrålning vid Observatorielunden, årsvärden
Mätområde Datum Värde (kWh/m²)
Årsvärden 1986 928
Årsvärden 1987 881
Årsvärden 1988 901
Årsvärden 1989 963
Årsvärden 1990 924
Årsvärden 1991 881
Årsvärden 1992 978
Årsvärden 1993 934
Årsvärden 1994 1000
Årsvärden 1995 953
Årsvärden 1996 958
Årsvärden 1997 1010
Årsvärden 1998 838
Årsvärden 1999 1020
Årsvärden 2000 931
Årsvärden 2001 957
Årsvärden 2002 1050
Årsvärden 2003 994
Årsvärden 2004 983
Årsvärden 2005 1010
Årsvärden 2006 1020
Årsvärden 2007 973
Årsvärden 2008 1010
Årsvärden 2009 1020
Årsvärden 2010 992
Årsvärden 2011 1020
Årsvärden 2012 958
Årsvärden 2013 1060
Årsvärden 2014 986
Årsvärden 2015 988
Årsvärden 2016 1010
Årsvärden 2017 991
Datakälla: SMHI

Kommentar

Solinstrålningen under 2017 var över medelvärdet för referensperioden 1961-1990. För perioden efter år 2000 har solinstrålningen för de flesta år varit något över medelvärdet.
Indikator TEMA.1.2.7
Senast uppdaterad: 2018-10-31