Soltimmar

Antalet soltimmar registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Det årliga normalvärdet för denna mätstation är 1821 soltimmar, beräknat för referensperioden 1961-1990. Högsta uppmätta årsvärde är 2193 soltimmar, vilket registrerades 1959. Det lägsta årsvärdet, 1378 soltimmar, uppmättes 1912.

Antal soltimmar vid Observatorielunden, årsvärden
Mätserie Senaste värdet Datum
Största sedan 1908 2193 2016
Årsvärden 1980 2016
Normalvärde 1961-1990 1821 2016
Minsta sedan 1908 1378 2016
Datakälla: SMHI

Kommentar

Antalet soltimmar 2016 var 1980 vilket är över normalvärdet för referensperioden 1961-1990. Det råder inte något tydligt samband mellan soltimmar och årsmedeltemperatur. 2010 var ett ovanligt kallt år, medan 2014 var det hittills varmaste året i Stockholm. Trots detta var antalet soltimmar något fler under 2010. Det är främst milda vintrar som påverkar årsmedeltemperaturen i Stockholm.

Se länk till höger om årsmedeltemperaturen i Stockholm.
Indikator TEMA.1.2.6
Senast uppdaterad: 2017-04-03

Länkar

Mer information