Soltimmar

Antalet soltimmar registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätningen görs med en s.k. kontrastsensor. Solskenstiden definieras som den tid då den direkta solstrålningen överstiger 120 W/m².

Det årliga normalvärdet för denna mätstation är 1821 soltimmar, beräknat för referensperioden 1961-1990. Högsta uppmätta årsvärde är 2193 soltimmar, vilket registrerades 1959. Det lägsta årsvärdet, 1378 soltimmar, uppmättes 1912.

I denna indikator redovisas en tidsserie med startår 1986.

Antal soltimmar vid Observatorielunden, årsvärden
Mätserie Senaste värdet (timmar) Datum
Årsvärden  1867 2017
Datakälla: SMHI

Kommentar

Det råder inte något tydligt samband mellan soltimmar och årsmedeltemperatur. 2010 var ett ovanligt kallt år, medan 2014 var det hittills varmaste året i Stockholm. Trots detta var antalet soltimmar något fler under 2010. Det är främst milda vintrar som påverkar årsmedeltemperaturen i Stockholm. Se länk till höger om årsmedeltemperaturen i Stockholm.

Antalet soltimmar 2017 var 1867 vilket är nära normalvärdet för referensperioden 1961-1990.

Indikator TEMA.1.2.6
Senast uppdaterad: 2018-04-16

Länkar

Mer information