Soltimmar

Antalet soltimmar registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätningen görs med en s.k. kontrastsensor. Solskenstiden definieras som den tid då den direkta solstrålningen överstiger 120 W/m².

Det årliga normalvärdet för denna mätstation är 1821 soltimmar, beräknat för referensperioden 1961-1990. Högsta uppmätta årsvärde är 2193 soltimmar, vilket registrerades 1959. Det lägsta årsvärdet, 1378 soltimmar, uppmättes 1912.

I denna indikator redovisas en tidsserie med startår 1986.

Antal soltimmar vid Observatorielunden, årsvärden
Mätområde Datum Värde (timmar)
Årsvärden 1986 1740
Årsvärden 1987 1647
Årsvärden 1988 1759
Årsvärden 1989 1864
Årsvärden 1990 1727
Årsvärden 1991 1604
Årsvärden 1992 1757
Årsvärden 1993 1699
Årsvärden 1994 2018
Årsvärden 1995 1887
Årsvärden 1996 1867
Årsvärden 1997 2060
Årsvärden 1998 1417
Årsvärden 1999 1908
Årsvärden 2000 1756
Årsvärden 2001 1844
Årsvärden 2002 2154
Årsvärden 2003 1914
Årsvärden 2004 1815
Årsvärden 2005 1922
Årsvärden 2006 1996
Årsvärden 2007 1801
Årsvärden 2008 1884
Årsvärden 2009 1881
Årsvärden 2010 1864
Årsvärden 2011 2072
Årsvärden 2012 1776
Årsvärden 2013 2117
Årsvärden 2014 1806
Årsvärden 2015 1919
Årsvärden 2016 1980
Årsvärden 2017 1867
Datakälla: SMHI

Kommentar

Det råder inte något tydligt samband mellan soltimmar och årsmedeltemperatur. 2010 var ett ovanligt kallt år, medan 2014 var det hittills varmaste året i Stockholm. Trots detta var antalet soltimmar något fler under 2010. Det är främst milda vintrar som påverkar årsmedeltemperaturen i Stockholm. Se länk till höger om årsmedeltemperaturen i Stockholm.

Antalet soltimmar 2017 var 1867 vilket är nära normalvärdet för referensperioden 1961-1990.

Indikator TEMA.1.2.6
Senast uppdaterad: 2018-04-16

Länkar

Mer information