Soltimmar

Antalet soltimmar registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Det årliga normalvärdet för denna mätstation är 1821 soltimmar, beräknat för referensperioden 1961-1990. Högsta uppmätta årsvärde är 2193 soltimmar, vilket registrerades 1959. Det lägsta årsvärdet, 1378 soltimmar, uppmättes 1912.

Antal soltimmar vid Observatorielunden, årsvärden
Mätområde Datum Värde
Årsvärden 1986 1740
Årsvärden 1987 1647
Årsvärden 1988 1759
Årsvärden 1989 1864
Årsvärden 1990 1727
Årsvärden 1991 1604
Årsvärden 1992 1757
Årsvärden 1993 1699
Årsvärden 1994 2018
Årsvärden 1995 1887
Årsvärden 1996 1867
Årsvärden 1997 2060
Årsvärden 1998 1417
Årsvärden 1999 1908
Årsvärden 2000 1756
Årsvärden 2001 1844
Årsvärden 2002 2154
Årsvärden 2003 1914
Årsvärden 2004 1815
Årsvärden 2005 1922
Årsvärden 2006 1996
Årsvärden 2007 1801
Årsvärden 2008 1884
Årsvärden 2009 1881
Årsvärden 2010 1864
Årsvärden 2011 2072
Årsvärden 2012 1776
Årsvärden 2013 2117
Årsvärden 2014 1806
Årsvärden 2015 1919
Årsvärden 2016 1980
Minsta sedan 1908 1986 1378
Minsta sedan 1908 2016 1378
Normalvärde 1961-1990 1986 1821
Normalvärde 1961-1990 2016 1821
Största sedan 1908 1986 2193
Största sedan 1908 2016 2193
Datakälla: SMHI

Kommentar

Antalet soltimmar 2016 var 1980 vilket är över normalvärdet för referensperioden 1961-1990. Det råder inte något tydligt samband mellan soltimmar och årsmedeltemperatur. 2010 var ett ovanligt kallt år, medan 2014 var det hittills varmaste året i Stockholm. Trots detta var antalet soltimmar något fler under 2010. Det är främst milda vintrar som påverkar årsmedeltemperaturen i Stockholm.

Se länk till höger om årsmedeltemperaturen i Stockholm.
Indikator TEMA.1.2.6
Senast uppdaterad: 2017-04-03

Länkar

Mer information