Torra dygn

Nederbörden registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Klimatindikatorn torra dygn definieras som antal dygn utan nederbörd, regn eller snö, under ett år. För att dygnet ska definieras som torrt krävs det att nederbörden ska vara mindre än 0,1 mm. Ett dygn omfattar tiden mellan klockan 07-07 svensk tid.

För att rejäl torka ska uppkomma krävs en längre sammanhängande period utan nederbörd, men en del information om torka kan även fås i antalet torra dygn. För mer information, se särskild indikator för "Torrperiod".

Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 192 torra dygn per år.

Antal dygn utan nederbörd vid Observatorielunden
Datakälla: SMHI

Kommentar

Medelvärdet för hela tidsperioden är 196 torra dygn. Maximalt registrerades det 225 torra dygn under 1975 och 1989 medan det år som hade minst torra dygn var 1967 med 154 dygn utan nederbörd. Variationerna mellan enskilda år kan vara stora. Det är relativt ovanligt med över 210 (11 gånger) respektive under 180 torra dygn (9 gånger), sett till hela mätserien.

När man jämför medelvärdet för referensperioden 1961-1990 med den efterföljande perioden 1991-2017 kan man notera en svag ökning av antalet torra dygn (+4 %), vilket framgår av trendlinjen i diagrammet ovan.

Indikator TEMA.1.2.19
Senast uppdaterad: 2018-10-22

Dokument