Torrperiod

En längre tid utan nederbörd kallas torrperiod. Torrperiod definieras som maximalt antal dagar i följd utan nederbörd (regn eller snö). För att dygnet ska definieras som torrt krävs det att nederbörden ska vara mindre än 0,1 mm. Ett dygn omfattar här tiden mellan klockan 07-07 svensk tid. Mätningar av nederbörden görs av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm.

Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 17 dagar med sammanhängande torka per år.

Maximalt antal dagar i följd utan nederbörd, Observatorielunden
Mätserie Senaste värdet (dygn) Datum
Årsvärden  20 2019
Linjär trend  17 2019
Datakälla: SMHI

Kommentar

Av diagrammet framgår att variationen mellan de olika åren är relativt stor. Trenden är i stort sett oförändrad för hela tidsserien, där medelvärdet för årets längsta torrperiod är 17 dygn. Den längsta torrperioden registrerades 1974 med 32 dygn, medan den kortaste endast omfattade 8 dygn 1998.

För de flesta år (drygt 80 %) är den längsta torrperioden mellan 10-25 dygn. Torrperioder över 25 dygn är ovanliga, och endast tre år har torrperioden varit 30 dygn eller längre. Detta inträffade senast 2018, då årets längsta torrperiod inföll på våren (4 maj till 2 juni). Den efterföljande sommaren innehöll också flera torrperioder, dock inte lika långa.

Den längsta torrperioden under året infaller oftast under våren (mars till maj). September utmärker sig också som en torr månad. Mer ovanligt är att årets längsta torrperiod infaller under november till januari. 2017 var första året sedan mätningarnas start 1961 som den längsta torrperioden inföll under januari.

Under sommaren karakteriseras ofta vädret av varma dagar med konvektiv molnbildning och nederbörd (ibland med åska och kraftig nederbörd). Det medför att det sällan blir några längre torrperioder under sommaren. Men i de fall torrperioderna infaller under de varmaste månaderna kan effekterna bli desto allvarligare, eftersom de allra flesta växter och djur är beroende av kontinuerlig tillgång till vatten.

Indikator TEMA.1.2.20
Senast uppdaterad: 2020-12-15

Dokument

När inträffar torrperioderna?

Diagram som visar årets längsta torrperiod vid Observatorielunden, fördelat på vilken månad den har inträffat under perioden 1961-2018.

Fakta