Tropiska dygn

Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen i Observatorielunden i centrala Stockholm. Denna indikator redovisar antal dygn då minimitemperaturen inte understiger 20°C, enligt SMHIs definition av tropiska dygn. Ibland förekommer också begreppet "tropisk natt", men eftersom dygnets lägsta temperatur oftast infaller nattetid så sammanfaller oftast tropiskt dygn och tropisk natt.

För denna indikator avses temperaturdygnet, som sträcker sig mellan klockan 19-19 svensk tid enligt SMHIs nuvarande definition. Data finns tillgängliga på SMHIs hemsida med startår 1941.

Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 0,4 tropiska dygn per år.

Antal dygn då temperaturen inte understiger 20°C
Mätområde Datum Värde (dygn)
Årsvärden 1941 2
Årsvärden 1942 0
Årsvärden 1943 0
Årsvärden 1944 2
Årsvärden 1945 5
Årsvärden 1946 0
Årsvärden 1947 2
Årsvärden 1948 0
Årsvärden 1949 0
Årsvärden 1950 0
Årsvärden 1951 0
Årsvärden 1952 0
Årsvärden 1953 0
Årsvärden 1954 0
Årsvärden 1955 1
Årsvärden 1956 0
Årsvärden 1957 0
Årsvärden 1958 0
Årsvärden 1959 0
Årsvärden 1960 0
Årsvärden 1961 0
Årsvärden 1962 0
Årsvärden 1963 0
Årsvärden 1964 0
Årsvärden 1965 0
Årsvärden 1966 0
Årsvärden 1967 0
Årsvärden 1968 0
Årsvärden 1969 0
Årsvärden 1970 0
Årsvärden 1971 0
Årsvärden 1972 0
Årsvärden 1973 3
Årsvärden 1974 0
Årsvärden 1975 4
Årsvärden 1976 0
Årsvärden 1977 0
Årsvärden 1978 0
Årsvärden 1979 0
Årsvärden 1980 0
Årsvärden 1981 0
Årsvärden 1982 1
Årsvärden 1983 4
Årsvärden 1984 0
Årsvärden 1985 0
Årsvärden 1986 0
Årsvärden 1987 0
Årsvärden 1988 0
Årsvärden 1989 0
Årsvärden 1990 0
Årsvärden 1991 0
Årsvärden 1992 0
Årsvärden 1993 0
Årsvärden 1994 4
Årsvärden 1995 1
Årsvärden 1996 0
Årsvärden 1997 1
Årsvärden 1998 0
Årsvärden 1999 1
Årsvärden 2000 0
Årsvärden 2001 0
Årsvärden 2002 1
Årsvärden 2003 5
Årsvärden 2004 0
Årsvärden 2005 2
Årsvärden 2006 0
Årsvärden 2007 0
Årsvärden 2008 0
Årsvärden 2009 0
Årsvärden 2010 4
Årsvärden 2011 0
Årsvärden 2012 0
Årsvärden 2013 0
Årsvärden 2014 4
Årsvärden 2015 0
Årsvärden 2016 0
Årsvärden 2017 0
Årsvärden 2018 12
Årsvärden 2019 0
Datakälla: SMHI

Kommentar

Likt värmeböljor inträffar inte tropiska dygn varje år och antalet varierar från år till år. Ofta går tropiska dygn hand i hand med värmeböljor, men ett tropiskt dygn kan inträffa även utan att det är värmebölja och vise versa.

För mätstationen Observatorielunden var antalet tropiska dygn per år i genomsnitt 0,4 under referensperioden 1961–1990, jämfört med 1,2 under perioden 1991–2019.

År 2018 inträffade hela 12 tropiska dygn vid Observatorielunden, och det året är den främsta anledningen till den stora ökningen jämfört med referensperioden 1961–1990. Den 2 augusti 2018 uppmättes årets högsta minimitemperatur under ett dygn, 22,8°C.

Under juli år 2018 uppmättes även den högsta månadsmedeltemperaturen någonsin i Stockholm (22,5°C).

Indikator TEMA.1.2.26
Senast uppdaterad: 2020-09-18

Dokument

Nya klimatindikatorer för temperatur i Stockholm

Miljöförvaltningen har analyserat temperaturdata för Stockholm, som presenteras i form av nya indikatorer för maxtemperatur, värmeböljor, tropiska dygn, växtsäsong m.m. Läs rapporten här.