Värmebölja

Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen i Observatorielunden i centrala Stockholm. Denna indikator redovisar varje års längsta värmebölja, i antal dygn. Begreppet värmebölja kan definieras på olika sätt, här används SMHIs definition ”En sammanhängande period då dygnets högsta temperatur är minst 25,0°C minst fem dagar i sträck”.

För denna indikator avses temperaturdygnet, som sträcker sig mellan klockan 19-19 svensk tid enligt SMHIs nuvarande definition. Data finns tillgängliga på SMHIs hemsida med startår 1941.

Medelvärdet för referensperioden 1961-1990, för årets längsta värmebölja var 4,8 dygn.

Årets längsta värmebölja vid Observatorielunden, antal dygn
Datakälla: SMHI

Kommentar

Värmeböljor inträffar inte varje år, och när de inträffar varierar längden och även antalet per år. För mätstationen Observatorielunden varade årets längsta värmebölja i genomsnitt 4,8 dygn under referensperioden 1961–1990, jämfört med 8,3 dygn under perioden 1991–2019. Detta motsvarar en ökning med hela 73 procent. Vid Observatorielunden uppmättes 2018 den längsta värmebölja som har registrerats under hela perioden 1941–2019. Värmeböljan uppgick till 25 dygn och pågick mellan den 12:e juli och 5:e augusti.

Analysen av tidsserien från Observatorielunden visar att det har blivit vanligare att åtminstone en värmebölja inträffar årligen. Under referensperioden 1961–1990 inträffade minst en värmebölja under 19 av 30 år, vilket utgör 63 % av åren. Under perioden 1991–2019 inträffade minst en värmebölja under 23 av 29 år, vilket motsvarar 79 %.

Under de år då värmeböljor inträffat går trenden mot färre men längre värmeböljor under perioden 1991–2019. Utvecklingen verkar gå mot att flera korta värmeböljor ”växer ihop” till en lång under den senaste tidsperioden.

Indikator TEMA.1.2.25
Senast uppdaterad: 2020-12-15

Fakta

Värmeböljor i Sverige

Faktablad framtaget av SMHI, som redovisar statistik för landet och effekter av värmeböljor (2011).

Dokument

Nya klimatindikatorer för temperatur i Stockholm

Miljöförvaltningen har analyserat temperaturdata för Stockholm, som presenteras i form av nya indikatorer för maxtemperatur, värmeböljor, tropiska dygn, växtsäsong m.m. Läs rapporten här.