Rena dagvatten från Ulvsundavägen

Foto Ulvsundavägen
Foto: Johan GustafssonTrafikdagvatten från Ulvsundavägen behöver renas. Detaljplan finns för en damm i anslutning till Annedal men en förstudie visar att reningseffekten i dammen inte blir tillräckligt effektiv varför alternativa metoder för att rena dagvatten från Ulvsundavägen behöver utredas. Dagvattenlösningen måste samordnas med utbyggnad av Tvärbanan, Mälarbanan och planläggning av Solvallastaden.
Åtgärd TEMA.1.3.4.43
Senast uppdaterad: 2018-01-25
Ansvarig organisation
Kontakt