Rena dagvatten från Vinsta industriområde

Tillsyn/rening av dagvatten från Vinsta industriområde för att minska föroreningsrisken från miljöfarlig verksamhet. Ingår i Miljöförvaltningens ordinarie tillsynsverksamhet enligt Miljöbalken. Dagvattnet från området leds antingen till Råcksta Träsk eller Bällstaån, beroende på lokalisering.

Resultat

Under 2008 genomförde Miljöförvaltningen en informationskampanj om farligt avfall och kemikalier, riktad till små företag inom fastigheten Förrådet 2 inom Vinsta industriområde. För mer information om informationskampanjen, se länk nedtill.

Under 2009 har Stockholm Vatten färdigställt en anläggning för dagvattenrening, som bl.a renar dagvatten från delar av Vinsta industriområde. Se länk nedtill för mer information.

Åtgärd TEMA.1.3.4.37
Senast uppdaterad: 2016-04-26
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt