Dagvattenanläggningar Roslagsvägen vid Albano

Stockholm Vatten och Avfall har tagit fram en förstudie för rening av vägdagvatten från Roslagsvägen området norr om Värtabanan fram till Albanohöjden, Roslagsvägen söder om Värtabanan fram till Roslagstullsrondellen, Cederdalsgatan mellan Roslagstull och Sveaplan samt en begränsad del av Valhallavägen. I studien föreslås att ett magasin anläggs under mark.

Även en förstudie för norra delen av Roslagsvägen och Ruddammsvägen har tagits fram där två åtgärdsalternativ finns, antingen en damm eller ytterligare ett magasin.

Anläggningarna planeras att byggas under 2017/2018

Åtgärd TEMA.1.3.4.42
Senast uppdaterad: 2018-09-05
Ansvarig organisation
Kontakt