Rening av dagvatten från Södermalm

Årstaviken tillförs stora mängder dagvatten från Södermalm som innehåller näringsämnen och föroreningar. Åtgärden syftar till att rena dagvattnet från Södra Stationsområdet och Hornstullsområdet i en skärmbassäng innan det släpps till Årstaviken.

Resultat

En skärmbassängsanläggning som renar dagvattnet har anlags i anslutning till ett större dagvattenutlopp vid Tanto. I samband med provtagningar på dagvattenutloppet 2007 konstaterades höga bakteriehalter i dagvattnet som nådde anläggningen, se vidare åtgärden "Årstaviken, fördjupad undersökning av vattenkvalitén". Bakterieproblemet är nu även det åtgärdat.
Åtgärd TEMA.1.3.4.15
Senast uppdaterad: 2016-04-26
Ansvarig organisation
Kontakt