Rening av trafikdagvatten från Essingebron

Vägverket utför arbeten på Essingebron för att rena dagvattnet från bron. Hängrännor monteras under bron för att leda dagvattnet till den befintliga dagvattendammen på Lilla Essingen. Norra halvan av bron inkl rännor till Lilla Essingen blir klart i maj 2010. Södra halvan av bron beräknas bli klar 2011.

Resultat

Dagvatten från Essingebron, där E4/E20 passerar, avleds i hängrännor till sedimenteringsdamm på Lilla Essingen för rening.
Åtgärd TEMA.1.3.4.18
Senast uppdaterad: 2018-02-01
Ansvarig organisation
  • Trafikverket
Kontakt