Rening av trafikdagvatten från Essingeleden II

Trafikverket anlägger avsättningsmagasin i Gröndal och på Stora Essingen för rening av dagvatten från Essingeleden (Gröndalsbron). Hängrännor ska fästas längs bron för att leda vattnet till respektive brofäste där ett ledningssystem ska föra vattnet till magasinen. Det renade vattnet ska släppas ut i Mälaren, dit det idag leds orenat direkt från vägbanorna.

Resultat

De två magasinen på Stora Essingen färdigställdes sommaren 2010. Projektering av magasin i Gröndal görs under 2014, byggandet pågår åren 2015-2016.
Åtgärd TEMA.1.3.4.38
Senast uppdaterad: 2018-02-01
Ansvarig organisation
  • Trafikverket
Kontakt