Rening av trafikdagvatten vid Lugnet

En våtmark anläggs vid Lugnet för rening av avrinningen från omgivande vägar. Målet är att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad inte ska orsaka en ökad förorening av Hammarby Sjö. De föroreningar som framförallt ska åtgärdas är tungmetaller och organiska ämnen.

Resultat

Våtmarksanläggningen med översilningsyta är färdigställd och all växtlighet är planterad sensommaren 2008. Även en oljeavskiljare är byggd för att samla upp eventuella oljeföroreningar innan dagvattnet leds ut i anläggningen. Ett driftavtal mellan Stockholm Vatten, Trafikkontoret och Södermalms stadsdelsförvaltning är upprättat för att klargöra ansvarsgränserna.
Åtgärd TEMA.1.3.4.19
Senast uppdaterad: 2016-04-26
Ansvarig organisation
Kontakt