Reningsanläggning för trafikdagvatten i Kristineberg

Stockholm Vatten och Avfall har anlagt ett underjordiskt avsättningsmagasin för trafikdagvatten i parken i närheten av Kristinebergs idrottsplats. Anläggningen renar trafikdagvatten från bl.a. Essingeleden och Lindhagensgatan och bidrar till minskad föroreningsbelastning till Ulvsundasjön.

Resultat

Anläggandet av själva avsättningsmagasinet blev klart 2008, men ledningarna till magasinet blev klara först under början av 2010. Anläggningen är nu i drift och renar bl.a. trafikdagvatten från delar av Essingeleden.
Åtgärd TEMA.1.3.4.20
Senast uppdaterad: 2017-03-15
Ansvarig organisation
Kontakt