Skyfall

Mörka moln över Riddarfjärden
Foto: Yanan Li
Skyfall innebär att det faller mycket regn på kort tid. Det uppstår ofta översvämningar eftersom vattnet inte hinner rinna undan. Skyfall inträffar främst under sommaren, i samband med åskväder.

När en större mängd nederbörd faller på kort tid brukar det kallas för ett skyfall, eftersom regnet upplevs som häftigt och kraftigt. SMHIs definition av skyfall är minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut. Nästan alla skyfall inträffar sommartid, främst juli och augusti, och oftast i samband med åskväder som ger kraftiga regnskurar. SMHI använder också begreppet kraftig dygnsnederbörd, det motsvarar minst 10 mm/dygn.

Skyfall ger ofta upphov till översvämningar lokalt när stora vattenmängder samlas i lågpunkter i terrängen. I stadsmiljön kan stora vattensamlingar bildas i instängda områden där vattnet inte kan rinna undan. Problemen med skyfall förvärras ju mer av markytan som är hårdgjord, såsom vägar, parkeringsplatser och takytor. Ledningsnätet riskerar också att översvämmas vilket kan orsaka källaröversvämningar i bostadshus.

Ett förändrat klimat med stigande medeltemperatur medför också ökad och mer intensiv nederbörd. Redan idag kan skyfall inträffa men såväl frekvensen som regnmängderna förväntas att öka i framtiden. Enligt SMHI:s regionala klimatanalys för Stockholms län från 2015 bedöms årsnederbörden öka med 20-30 procent till år 2100. De extrema skyfallen blir också vanligare. Den maximala dygnsnederbörden beräknas öka med 20-30 procent.

Åtgärd Status Slutår Ansvar
Genomförd
Genomförd
Framtagande av skyfallsmodell för Stockholm
Genomförd 2015 Stockholm Vatten och Avfall
Påbörjad
Påbörjad
Dagvatten- och skyfallshantering i Rålambshovsparken
Påbörjad 2021 Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Påbörjad
Dagvattenhantering vid Rådmansgatans tunnelbanestation
Påbörjad 2020 Trafikkontoret
Tema TEMA.1.3.3
Senast uppdaterad: 2018-11-12
Kontakt

Skyfallskartering

Stockholms skyfallsmodell

Skyfallsmodellering för Stockholms stad - simulering av ett 100-årsregn i ett framtida klimat (år 2100).

Nyheter

Dagvattenstrategi

Fakta

Dokument

Länkar